joi, 16 decembrie 2010

EDUCAŢIA PRIN CERCETĂŞIE
Astăzi, 16 decembrie, ora 16.00, Andrei Marga şi Cristian Adomniţei vor participa la dezbaterea „Perspectivele sistemului educaţional din România“. Întîlnirea organizată de PNL Caraş-Severin se va desfăşura în Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean. Foştii miniştri ai învăţămîntului vor prezenta proiectul de reformă a sistemului educaţional, proiect elaborat de Comisia de specialitate a PNL. Totodată se va analiza situaţia actuală din învăţămîntul românesc. Alături de Andrei Marga şi Cristian Adomniţei vor fi prezenţi membri ai Comisiei de specialitate. Liberalii consideră că orice reformă trebuie precedată de o amplă dezbatere publică, dezbatere la care să-şi expună punctele de vedere toţi cei interesaţi de acest domeniu. Punctul meu de vedere îl reprezintă sistemul SCOUT pe care îl propun de a fi introdus ÎN TOATE ŞCOLILE DIN ROMÂNIA!
Asta, după ce organizaţia internaţională a creat un nucleu pînă şi în Afganistan (vezi video) ca o şansă de re-construcţie socială a tinerei generaţii. Aş fi vrut să vă spun mai multe despre SCOUT, dar voi prelua cîteva informaţii de pe site-ul oficial al acestei organizaţii.

Fondatorul mişcării, Lordul Baden Powell, s-a născut la Londra în 1857. După terminarea şcolii, Baden Powell alege cariera militară. Pleacă în India în 1876 unde cîştigă cel mai rîvnit trofeu printre ofiţerii britanici, faimosul „Kadir Cup“ (vînătoare de mistreţi cu o lance lungă). În regimentul său el încearcă să reformeze metodele de pregătire militară, introducînd activităţi distractive pentru ridicarea moralului trupelor. Între 1899 şi 1900 este şef al garnizoanei Mafeking din Africa de Sud. În urma unui succes de excepţie, dat fiind faptul că a reuşit să apere acest oraş în timpul războiului cu burii, este distins, la Londra, de către regina Victoria, cu Ordinul Bath şi avansat la gradul de general-maior. Această avansare marchează finalul strălucitei sale cariere militare, urmînd ca Sir Robert Baden Powell să îşi dedice viaţa promovării păcii şi toleranţei. În 1907, între 27 iulie şi 8 august, organizează pe coasta de sud a Angliei (insula Brownsea), o tabără pentru 20 de tineri în care promova prin educaţie non-formală spiritul de aventură, lucrul în echipă şi progresul personal, prin forţele proprii. Acesta este momentul cînd ia naştere Cercetăşia, o mişcare care, în scurt timp, va lua o amploare deosebită în toate regiunile lumii. Cercetăşia a fost fondată de către tinerii care au răspuns ideilor şi idealurilor formulate în lucrarea “Scouting for Boys”, scrisă de Baden Powell în 1908. Ideea initială nu a fost aceea de a crea o organizaţie pentru tineret, ci mai degrabă de a promova nişte idei pentru educarea caracterului aşa-zis “de cercetaş” – pe care apoi, organizaţii deja existente (ca Boys Brigade, spre exemplu), să le preia şi să le adapteze programului propriu. Oarecum neaşteptat însă, imediat dupa aceasta, pe întreg cuprinsul Marii Britanii, grupuri de tineri au început să se organizeze singuri în patrule, pe baza materialului conceput de Baden Powel. Astfel, încă de la începuturile sale, o dată cu organizarea primei patrule, Cercetăşia a fost organizată şi condusă de către tineri.

Gheorghe Munteanu-Murgoci, un om de ştiinţă român, aflat în vizită în Anglia, ia contact cu cercetăşia de aici. Întorcîndu-se la Bucureşti, el va deveni principalul iniţiator şi conducător al primelor grupuri de cercetaşi români. În 1912 apăreau primele grupuri de cercetaşi români (Blaj, Braşov, Bucureşti) pentru ca în 1914, datorită activităţii lor creative, să ia fiinţă Asociaţia Cercetaşii României, recunoscută oficial. În timpul Primului Război Mondial, cercetaşii români au dat o mînă de ajutor în spatele liniei frontului, fiind prezenţi acolo unde era nevoie, înlocuind sanitari, curieri, telegrafişti… În memoria celor ce au murit atunci, la Tecuci a fost ridicat un monument, singurul din lume dedicat cercetaşilor. În 1922 Asociaţia Cercetaşii României devine membru fondator al Organizaţiei Mondiale a Mişcării Cercetăşeşti. În 1937, anul desfiinţării sale, Organizaţia se afla peste tot unde era nevoie de ajutorul ei. În urma ordinului de abolire dat de Carol al II-lea, Asociaţia îşi suspendă orice activitate. Renăscută în 1990, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“, cea mai mare mişcare neguvernamentală de tineret din România, se face repede cunoscută atît în ţară cît şi în străinătate. În 1993, Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“ este singura mişcare cercetăşească din România reprimită în Organizaţia Mondială a Mişcării Scout care numără în prezent peste 28.000.000 membri activi în 216 ţări şi teritorii. În România, peste 2.500 de membri îşi desfăşoară activitatea în 63 de filiale.

Misiunea Cercetăşiei în societatea româneasca este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe Promisiune şi Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sînt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate. Aceasta se realizează prin: Implicarea tinerilor într-un proces educativ non-formal, pe toată durata anilor în care se formează ca indivizi. Utilizarea unei metode specifice, care face din fiecare individ principalul agent al propriei dezvoltări ca persoană încrezatoare, motivată, responsabilă şi deschisă. Sprijinirea tinerilor în stabilirea unui sistem de valori bazat pe principii spirituale, sociale şi individuale, aşa cum sînt ele exprimate prin Promisiune şi Lege. Deşi am trecut demult de vîrsta cercetăşiei şi am fost pionier de frunte, cred în aceste valori şi în nevoia de a promova Cercetăşia, pe scară largă în România!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu