marți, 21 februarie 2012

DESPRE SĂNĂTATE, PE BURTĂ


În conformitate cu Strategia Naţională de Apărare, DEGRADAREA STĂRII DE SĂNĂTATE, reprezintă unul dintre cei 5 factori de risc la adresa naţiunii române. Alături de insecuritatea individuală, emigrarea tineretului instruit, insuficienta consacrare a societăţii civile, absenţa clasei de mijloc şi declinul demografic, alterarea stării de sănătate a poporului român este recunoscută ca risc major pentru viitorul naţiunii.

În acest context, am putea crede că sistemul de sănătate reprezintă o prioritate pentru decidentul politic din România. Şi totuşi, scandalurile şi controversele anuale despre starea sistemului ne demonstrează că actul medical şi bugetul alocat pentru acesta reprezintă obiecte de negociere politică între diferite tabere aflate vremelnic în fruntea unei naţiuni tot mai bolnave şi mai lipsită de educaţie. Conform statisticilor oficiale!

Ce spun acestea? Spun că în România se constată o îmbătrînire accelerată a populaţiei, generată de perioada prelungită de tranziţie şi că în aceste condiţii, în următorii ani NU vom avea o forţă de muncă capabilă să dezvolte sistemul prin contribuţii la asigurările de sănătate şi cele sociale. Aceleaşi statistici oficiale ne spun că din 1992 avem un spor negativ de populaţie, că mortalitatea infantilă este cea mai mare din Europa, de 18,4 la mie şi este în creştere, că rata brută a mortalităţii în mediul rural este de 2 ori mai mare decît în mediul urban, că din totalul deceselor, 15% sînt evitabile dar NU şi evitate şi că avem cea mai redusă durată medie de viaţă din UE, de 67 de ani! Acesta poate fi considerat un portret al eşecului politicilor de sănătate din România ultimilor 20 de ani.

Soluţii par să existe. Cu certitudine ele se află în sistemul medical şi nu în cabinetele strident colorate ale politicienilor.

Medicii spun că puţinele resurse pe care le avem ar trebui investite în asistenţa primară şi în programe de sănătate publică, decît în servicii secundare şi terţiare. Pe de altă parte, factorul politic ar trebui să asigure o stare de sănătate generală mult îmbunătăţită prin ameliorarea condiţiilor economice, a factorilor de mediu şi a modului de viaţă. Ar fi mai ieftin, decît finanţarea serviciilor medicale costisitoare.

Am hotărît să realizez acest material pentru Radio România Actualităţi, pe baza schemei sistemului de Îngrijire de Sănătate care prevede: acoperirea generală, accesibilitatea, pertinenţa faţă de nevoi, echitatea, posibilitatea de a alege şi responsabilitatea statului faţă de sănătatea publică. Asta după ce, acum un an, împreună cu prietenul şi colegul Ilie Pintea, o temă aproape identică ne-a fost refuzată! Şi astăzi, subiectul întîmpină greutăţi: e pasat de la o emisiune la alta, de parcă fiecare ar vrea să paseze răspunderea celuilalt. Asta, deşi realizatorul-suveran a dat verde materialului, croit special, cu dedicaţie, pentru el! Curajului, nu, exagerez sau m-am tîmpit?, "curaj" într-o profesie în care spui lucrurilor pe nume?, onestitatea profesională este privită pieziş într-o epocă în care doar jurnalismul de partid este kosher! Ovidiu este un realizator "a la carte", aşa cum, în 1990, visam să devină toţi jurnaliştii din România, abrupt, nu "pe burtă", cu dorinţa de a difuza "materiale interzise". Să revin...

Potrivit informaţiilor obţinute în timpul documentării, nu putem vorbi de subfinanţare ci de fraudarea sistemului. Un control riguros al cheltuirii banilor prin implementarea unui sistem informatic naţional unic ar reduce frauda cu 40% în primul an. Dacă la această măsură am mai adăuga reformarea medicinei primare cu baza pe prevenţie şi nu pe tratare, restructurarea spitalelor şi reformarea acestora, astfel încît sitemul să cumpere servicii medicale şi nu să plătească spitale, sistemul de sănătate din România ar cunoaşte îmbunătăţiri semnificative.

Tot potrivit informaţiilor oficiale, la această oră, în România există 12 milioane de asiguraţi, 4 milioane de plătitori şi 17 milioane de beneficiari. Cu toate acestea Casa Naţională de Asigurări de Sănătate beneficiază de un procent ridicol din sumele, ridicole, colectate, pentru un act medical, în final, la fel de ridicol!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu