marți, 20 martie 2012

PROCESE STALINISTE LA JUDECĂTORIA REŞIŢA

"Stalinismu n-o muritu, numa-o ţîr s-o hodinitu...", spune un vers popular nou, cu aceeaşi înţelepciune primordială a poporului român. Anii epurărilor staliniste, anii 50, ai prigoanei, proceselor trucate, puşcăriilor, deţinuţilor politici aruncaţila canal pentru ca structurile NKVD-iste să-şi consolideze puterea par demult trecute. Anii în care dacă aveai două vaci erai considerat chiabur şi judecat de formă s-au întors, însă! Tribunalul "clasei muncitoare" a renăscut la JUDECĂTORIA REŞIŢA, unde procurorii de la DNA - noul NKVD al democraţiei originale româneşti - dictează judecătorilor de paie sentinţe incompatibile cu justiţia, doar spre contabilizarea "succesurilor" unor slugi băloase şi pline de urdorii ne-vederii literei legii. Aşa se face că judecătorul Radu G. Grecu, de la Judecătoria Reşiţa, aniversează 1 (un) an de la numirea sa î funcţie de către Preşedinte cu o sentinţă aberantă care nu are nici o legătură cu legea! Grecu a judecat presupuneri şi interpretări, nu fapte şi probe, timorat, probabil, de prezenţa în sala de judecată a procurorului şef de la DNA Timiş, Tamaş Schiffbeck. Despre ce este vorba?

După patru ani de procese, Judecătoria Reşiţa a pronunţat sentinţa în cazul fostului inspector-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Semenic" Caraş-Severin şi al altor şapte inculpaţi: de la 2 ani la 6 luni închisoare cu suspendare pentru săvîrşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor ca infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie, iar pe 50 dintre subofiţerii prezenţi iniţial ca martori în proces, instanţa reşiţeană i-a scos FAVORIZAŢI, deşi, conform probelor existente ei sînt doar VICTIME clare. "Minunat", au exclamat mai mulţi colegi burtoşi din presa locală care s-au grăbit să împroşte cu noroi în Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Numai că, justiţia se bazează pe PROBE şi nu pe FOLCLOR aşa cum este acest dosar.

În 2007, în perioada examenelor pentru ocuparea posturilor de subofiţeri în cadrul ISU Semenic, s-a zvonit între participanţi că "taxa" de intrare este cuprinsă între 1000 şi 6000 de euro, însă NIMENI nu a putut să spună cu certitudine CINE pretindea aceşti bani. Pentru că în prim-plan se aflau fostul şef al SIPI, col. Martin Trandafir, şi fostul inspector-şef al ISU, col. Vasile Tomoiagă, pe fir a intrat DNA militar Bucureşti care a demarat cercetările, pasînd ulterior dosarul la DNA Timişoara. Lăsăm deoparte faptul că militarii, fără să fie trecuţi în rezervă, sînt judecaţi de o instanţă civilă, Judecătoria Reşiţa RESPINGE iniţial dosarul "instrumentat" de DNA. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: "În perioada 13 iulie - 13 august 2007, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” Caraş Severin - Reşiţa, a organizat un concurs pentru încadrarea de subofiţeri din sursă directă, în scopul ocupării unor posturi vacante existente la nivelul sediului inspectoratului, cît şi a unor subunităţi de pe raza judeţului. În acest context, inculpaţii şi-au exercitat în mod abuziv îndatoririle de serviciu şi au favorizat un număr de 48 de candidaţi prin majorarea notelor obţinute şi a timpilor realizaţi la probele fizice, fiind admişi în detrimentul altor candidaţi. Aceste rezultate eronate au fost consemnate în procesele verbale cu rezultatele finale ale examenelor, care au fost semnate de comandantul I.S.U. şi de membrii comisiei de examinare". Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Reşiţa, jud. Caraş-Severin, şi după ce a fost respins iniţial ca neîntemeiat, a reintrat pe rolul instanţelor de judecată în urma apariţiei unor noi pseudo-probe, care "au dovedit că DNA-ul nu se lasă" şi incompetenţa şi cheltuirea nejustificată a banului public trebuie argumentate solid! Astfel, Dosarul 5817.1/290/2009, înregistrat la Judecătoria Reşiţa la 16.06.2010, care are o nouă încadrare juridică a faptelor la ABUZ ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PERSOANELOR (art.246 Cp), deşi în dosar NU apare nici o plîngere a vreunei persoane ce se consideră nedreptăţită, fapt ce ar trebui să "desfiinţeze" încadrarea.

Numai că, apar mai multe probleme: Art.246 CP este "Fapta FUNCŢIONARULUI PUBLIC" care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, CU ŞTIINŢĂ, nu îndeplineşte un act, ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare a intereselor legale ale unei persoane" se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. OUG nr.43/2002, privind DNA: art.13(1/2) - "DNA este competent să efectueze urmărirea penală DACĂ S-A CAUZAT O PAGUBĂ MATERIALĂ MAI MARE DECÎT ECHIVALENTUL ÎN LEI A UN MILION DE EURO în cazul infracţiunilor prevăzute la ... art.246CP... (3) Urmărirea penală privind infracţiunile prevăzute la (1/2) săvîrşite de militari în activitate se efectuează de procurori militari din cadrul DNA, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate".

Legea 121/23.10.1996, privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor MILITARI, capitolul 4, secţiunea 1, art.20 (1): "Personalul Corpului PM se compune din MILITARI ŞI SALARIAŢI CIVILI. Prevederile Legii 80/1995, privind statutul cadrelor militare, precum şi cele ale regulamentelor militare generale se aplică şi pompierilor militari. art.22 - SALARIAŢII CIVILI SE SUPUN STATUTULUI FUNCŢIONARILOR PUBLICI.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: În perioada 13 iulie - 13 august 2007, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” Caraş Severin - Reşiţa, a organizat un concurs pentru încadrarea de subofiţeri din sursă directă, în scopul ocupării unor posturi vacante existente la nivelul sediului inspectoratului, cît şi a unor subunităţi de pe raza judeţului. În acest scop, conducerea I.S.U Caraş - Severin a numit mai multe comisii de examinare, printre care şi cea pentru susţinerea probelor fizice în cursul lunii august 2007, formată din inculpaţii: preşedinte lt.col. Ştefan Mihăiţă Eugen şi membrii: lt. col. Iancu Mircea, lt. Afronie Eugen, lt. Prundeanu Valeriu, lt. Plocon Andi şi cpt. Dragu Cristian, secretar fiind cpt. Ifrim Gabriel. Inculpatul Tomoiagă Vasile, Inspector şef al ISU Semenic Caraş-Severin avea ca atribuţii de serviciu urmărirea, coordonarea şi controlul comisiilor de examinare la concursurile de ocupare a posturilor de subofiţeri, iar prin ordinele de zi, regulamentele militare şi planurile de măsuri adoptate avea sarcina de serviciu de a verifica şi superviza activităţile membrilor comisiilor, aprobînd rezultatele finale ale concursurilor organizate de unitatea pe care o conducea. Inculpatul Trandafir Martin, comisar şef şi funcţia de şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă al jud. Caraş Severin avea ca atribuţii asigurarea corectitudinii examenelor concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, prevenirea şi combaterea faptelor de abuz şi corupţie. În acest context, inculpaţii Tomoiagă Vasile, Trandafir Martin, împreună cu membrii comisiei pentru susţinerea probelor fizice, şi-au exercitat în mod abuziv îndatoririle de serviciu şi au favorizat un număr de 48 de candidaţi prin majorarea notelor obţinute şi a timpilor realizaţi la probele fizice, fiind admişi în detrimentul altor candidaţi. Aceste rezultate eronate au fost consemnate în procesele verbale cu rezultatele finale ale examenelor, care au fost semnate de comandantul I.S.U. şi de membrii comisiei de examinare". De fapt, Trandafir, Afronie, Dragu şi Ştefan negociază ca la piaţă nişte note ba să "o scoată pe başoldina cu curul cît televizorul", ba pentru că "ăsta nu lucrează la Primărie"?

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Reşiţa, jud. Caraş-Severin. Dosarul se judecă de către Judecător - Nadia Aionesei - intrată în magistratură pe 13 aprilie 2008, numită de preşedinte pe 25 iunie 2008, a cincea, cu media 9,1. Anterior, fost consilier juridic la penitenciarul Gherla. În 2009 a cerut transferul la judecătoriile de sector 1,3,5 Bucureşti. Cerere respinsă! În decembrie 2011, Aionesei pleacă, în sfîrşit, la Timişoara, iar Dosarul va fi judecat, extrem de rapid, de către judecătorul Radu G. Grecu, intrat în magistratură pe 29 martie 2011. O aniversare fulminantă, din păcate fără temei juridic. Sînt foarte curios să văd MOTIVAŢIA SENTINŢEI care apare la 30 de zile de la publicarea sentinţei pronunţate.

Problemele sînt multe şi serioase. Probele de la dosar, în baza cărora opt oameni, unii vinovaţi!, sînt condamnaţi la închisoare sînt extrem de subţiri. Se vorbeşte în sentinţă şi în rechizitoriu de BORDEROURILE şi CENTRALIZATOARELE cu note modificate. ELE NU EXISTĂ LA DOSAR! Întreaga acuzare se bazează pe nişte înregistrări audio pe care col. Eugen Ştefan le-a făcut şi ale căror COPII sînt puse PARŢIAL la dispoziţia instanţei, prin care, practic, SE AUTODENUNŢĂ (cf. Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi regulamentului militar, un militar care RECUNOAŞTE că a implicat "uniforma" într-o faptă penală demisionează sau este trecut în rezervă, ulterior, presupusa faptă penală fiind anchetată şi judecată de organele în drept, conform legilor statului!). "EXPERTIZA" materialului audio a rămas în coadă de peşte pentru că NU S-A STABILIT CU CERTITUDINE DACĂ VOCILE SÎNT ALE LOR. Pe de altă parte, la expertiză au fost trimise COPII ale înregistrărilor AMBIENTALE , ori, potrivit legii, NUMAI ORIGINALELE se expertizează. Sînt profesionist, lucrez cu programe de editare sunet şi ştiu cît de uşor se pot falsifica declaraţii! Pe de altă parte, cf. art 91, ali.1 din CprP - interceptarea şi înregistrarea convorbirilor se fac LA CEREREA PROCURORULUI ÎN PRIMA FAZĂ a procesului penal, URMĂRIREA PENALĂ putînd fi începută potrivit art.221 şi 228 din CprP.
- administrarea unor astfel de mijloace de probă este plasată în cadrul primei faze a procesului penal. Textul stabileşte în termeni fără echivoc că înregistrarea audio/video SE DISPUNE DACĂ SÎNT DATE PRIVIND PREGĂTIREA SAU SĂVÎRŞIREA UNEI INFRACŢIUNI, prin aceasta a doua alternativă înţelegîndu-se, evident, şi situaţiile ce intră în sfera actelor de punere în executare a hotărîrii de a săvîrşi infracţiunea, în acord cu art.20 din CP referitor la tentativă şi nu în sfera unor simple acte de pregătire.
- potrivit art 91 - 6, alin. 1 din CprP - expertiza tehnică a benzii audio se face la cererea procurorului, a părţilor interesate dau din oficiu, de către instanţa de judecată. Expertiza tehnică este ESENŢIALĂ, multitudinea programelor de editare sunet (sound forge, adobe audition, cool edit pro etc) extrem de performante putînd fi utilizate pentru falsificarea conţinutului unei "probe" la calitate excepţională! De altfel, "judecătorul ARE DATORIA să examineze valabilitatea probelor audio/video SUB TOATE ASPECTELE LEGALITĂŢII şi TEMEINICIEI autorizărilor şi efectuării înregistrărilor (în acest fel se elimină tentativele de şantaj pentru obţinerea de foloase materiale sau funcţii).
- La dosarul cauzei ar trebui să se afle (OBLIGATORIU) ÎNCHEIEREA (motivaţia procurorului pentru cererea de înregistrare) şi AUTORIZAŢIA EMISĂ DE INSTANŢĂ . ÎN LIPSA ACESTORA PROBA AUDIO/VIDEO ESTE NULĂ!!!!!
- în CprP nu este prevăzută posibilitatea extinderii autorizaţiei de înregistrare, cf art.3 şi 6 CprP, adică, dacă autorizaţia judecătorului (PE DURATĂ DETERMINATĂ ŞI PE TEMĂ DETERMINATĂ) este pentru persoana X, iar pe bandă rezultă că Y a comis infracţiunea, înregistrarea NU MAI ESTE PROBĂ!
- de asemenea, de pe bandă trebuie să poată fi identificate: data, ora (înregistrării) şi persoanele.

Din stenogramele redactate de DNA nu reiese că sînt date care pregătesc săvîrşirea unei infracţiuni, doar dacă pasajele referitoare la cururile, ţîţele şi altor elemente "decorative" ale candidatelor nu prevesteau un viitor viol în grup! Deci, din punctul de vedere al instrumentării dosarului, DNA a comis o serie de ilegalităţi pentru care ar trebui CERCETAT de ALTE ORGANE ABILITATE! Însă, practicile staliniste aplicate în dosarul pompierilor din Caraş-Severin NU se opresc aici. La ultima şedinţă publică, din 2 martie 2012, din partea DNA Timişoara s-a prezentat chiar procurorul-şef, Tamaş Schiffbeck, care, se poate presupune, a exercitat o puternică presiune psihologică asupra mai tînărului şi mai puţin experimentatului judecător Grecu, care a şi amînat pronunţarea sentinţei pînă vineri, 16 martie a.c. În 16 martie, pînă la ora 17, în nici o sală de judecată din Judecătoria Reşiţa NU S-A PRONUNŢAT VREO SENTINŢĂ ÎN DOSARUL POMPIERILOR. Pe Portalul instanţelor a apărut abia sîmbătă, datată, însă, 16 martie. Ori, în finalul Sentinţei, scrie clar "pronunţată în şedinţă publică..." pentru că ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE PRONUNŢĂ ÎN ŞEDINŢĂ PUBLICĂ, VORBIM DE NULITATEA SENTINŢEI DATE LA DOSAR"! Sentinţa poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile. Mai mult, se lansează zvonul, prin intermediul uneia dintre avocatele apărării, Puşcaş, că pronunţarea sentinţei se amînă pînă pe 2 aprilie. În aceste condiţii, dacă inculpaţii nu ar fi verificat, ar fi pierdut posibilitatea de recurs, iar sentinţa stalinistă dată la Reşiţa ar fi rămas definitivă! O nouă victorie a DNA în "daciada anti-corupţie" şi un cadou de un an de magistratură pentru tînărul şi ambiţiosul Grecu!

Unul dintre avocaţii apărării, Cosmin Bolosin, ne-a declarat: "Sentinţa este nelegală şi netemeinică, neavînd nimic în comun cu realitatea. La dosar nu există nici o probă din care să rezulte vinovăţia inculpaţilor. Consider că este o sentinţă dată la voia întîmplării, fără a avea nici măcar un argument juridic. Pentru că vorbim de condamnarea mai multor inculpaţi, mai multe destine, sentinţa trebuie să se bazeze pe probe nu pe indicii". CINEVA TREBUIE SĂ FACĂ, ÎNSĂ, DREPTATE!

Mîine, despre CINE SÎNT "craii" înregistrărilor audio de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Semenic" al judeţului Caraş-Severin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu