marți, 15 august 2017

JURNALIST PROFESIONIST ȘI FĂCĂTOR DE CONȚINUT

Jurnalismul de calitate, televiziunea de calitate pot face lumea un loc mai bun” , Christiane Amanpour
A patra putere în stat, sau cîinele de pază al democrației – acesta e rolul jurnalistului în societățile care garantează libertatea de exprimare cetățenilor. Chiar și acolo unde libertatea de exprimare este limitată, jurnalismul apare ca o putere care poate schimba radical raportul de forțe din societate. Prin puterea cuvintelor sau a imaginilor, jurnaliștii sînt cei care creează temele pe care le discutăm și, deci, dau sens ideii de opinie publică. Atunci cînd jurnalismul este practicat la nivel de amator, și temele abordate și lansate ca agendă de discuții în spațiul public oglindesc capacitatea de percepție a autorilor.
Privind în urmă, regăsim un model al profesiei, cu un corp al jurnaliștilor, o breaslă în sensul de specialiști certificați. Studii de specialitate sau conexe, o legitimație/atestare care îți dădea apartenența la meseria de jurnalist, reguli de redactare însușite, control redacțional, pe alocuri legislație de reglementare. Toate acestea făceau ca produsul jurnalistic să fie un produs minim verificat la calitate înainte să fie scos pe piață. Departe de nevoia de vizualizări și click-uri care să-ți hrănească orgoliul de... creator! Pentru că, trebuie să recunoaștem, jurnalismul este o meserie de orgolii!
În Franța, de exemplu, se menţionează în lege că, pentru a beneficia de statutul social de jurnalist, trebuie să fii recunoscut ca profesionist, adică jurnalismul să fie activitatea principală, desfăşurată regulat şi care să asigure peste 50% din venituri. Adică, dacă ești polițist, inspector agricol, manager într-o instituție sau fotbalist, și încasezi venituri pentru acest gen de activitate, dar din pasiune nestăvilită pentru cuvîntul scris, sau din dorința de a cîștiga notorietate, scrii la gazetă, pe blog, faci lucruri la televiziune sau în radio – în speță moderezi o emisiune, NU TE NUMEȘTI JURNALIST!
Există cîteva definiții acceptate și astăzi, în plin avînt al jurnalismului cetățenesc și al platformelor de comunicare:
1) "Persoana care, în mod regulat și pe baza unei remunerații, depune o activitate ce constă în a contribui prin cuvînt sau imagine, la una sau mai multe mass-media" ("Statutul Federației Internaționale a Jurnaliștilor").
2) "Orice persoană, indiferent de naționalitate, care are un serviciu plătit și regulat de editor, reporter, fotograf, cameraman sau tehnician în presa scrisă, radio, teleziune, care își exercită profesiunea în acord cu principiile etice și cu normele silite de profesie; activitatea sa profesională constă în căutarea, primirea sau distribuirea informațiilor,
opiniilor, ideilor, studiilor sau comentariilor pentru publicațiile periodice, agenții de presă, servicii de radio-teleziune sau știri filmate" (K Nordenstreng, în Protocolul Jurnaliștiilor, încheiat în 1980).
3) " Ca jurnalist profesionist, potrit Codului Muncii din sistemul francez, art. 761, al. 2, acesta este "o persoană a cărei principală ocupație, efectuată regulat și remunerat, constă în exercițiul profesiunii sale pentru un cotidan sau altă publicație ori agenție de presă și care obține majoritatea veniturilor sale din această activitate".
4) În "International Encyclopedia of Social Sciences", prin jurnalist se înțelege "o persoană a cărei ocupație principală constă în strîngerea, scrierea și editarea unor materiale care în general, prezintă și interpretează evenimente curente".
În clasificarea ocupaţiilor din România (COR) profesia de jurnalist face parte din grupa 2642 –Jurnaliști. Așadar, nu din alte grupe de muncă destinate inspectorilor agricoli, juriștilor sau conducătorilor de instituții!
Din păcate, unii dobîndesc această calificare printr-o fraudă sau semi-fraudă, iar alţii şi-o asumă cu de la sine putere, iar obrăznicia golănească este confundată cu impetuozitatea, totuşi elegantă şi autorizată, a unui ziarist autentic.

În România de astăzi, oricine se poate declara jurnalist și pentru asta nu e nevoie de acreditare specială, ceea ce face profilul jurnalistului problematic, iar domeniul supus unei democratizări extreme. Practic, orice cetățean poate îndeplini rolul unui jurnalist, iar impostura, interesele personale și tehnologia au făcut ca granițele între cel care producea contentul și cel care îl asimilează, să se șteargă. Oamenii obișnuiți au devenit creatori de conținut. Totuși, nu oricine poate deveni jurnalist profesionist și recunoscut, iar drumul către performanță e pavat cu multe obstacole, pornind de la problemele economice ale presei tradiționale pînă la amenințările și alte abuzuri cu care se confruntă jurnaliștii, în special cei de investigație.
De cînd cu explozia internetului şi apariţia blogurilor, orice secătură analfabetă se crede ziarist, iar asta nu doar în România, ci şi în cam toate ţările cu acces la internet. Analfabetismul agresiv, însă, se manifestă cu precădere în primitivismul civilizator din județele uitate de Dumnezeu. După explozia internetului în anii 2000 sursele de informare au devenit infinite și presa și-a pierdut monopolul informației. Ca să reziste pe piață, și-a scăzut dramatic standardele de calitate pentru a produce ieftin, mult și repede. Verificarea din 3 surse? A devenit treaba consumatorului să verifice. La noi, presa a devenit ieftină și a fost arondată de politic. Oricine își poate face gratuit un canal media, unde să spună orice, iar „informația” să ajunge instant la toată populația globului, teoretic.
Sigur, consumatorul ar trebui să decidă ce anume consumă. Dar, consumatorul are același grad de cultură și vanitate ca moderatorul care face lucruri, nu jurnalism, și care transferă o cantitate uriașă din incultura și frustrările personale către, să zicem, ascultătorul fără apărare din bucătărie. Cel mai grav este atunci cînd făcătorul de lucruri se află sub sigla unui post național ce ar trebui să fie asimilat cu absolutul!
A face lucruri a devenit similar cu a face conținut pentru click-uri! Din păcate, EI sînt cei care vorbesc încă în numele jurnaliștilor...

miercuri, 2 august 2017

ROMÂNIA ADEVĂRATĂ

În condițiile în care valorile românești sînt terfelite în fiecare zi, de ciocoi fără prea multă școală și cu coloana vertebrală demult mîncată de bolile linsului în cur, în condițiile în care o nouă lume, total diferită de valorile cunoscute de noi, ne este împinsă între propriile granițe – teritoriale, administrative, pshihice, spirituale, mentale, morale etc – a face vorbire despre un fenomen istoric adevărat și recent, la scara istoriei, poate părea o blasfemie ridicolă și un atac crunt la ordinea pre-stabilită! Și, totuși... Legionarii au apărut în istorie ca replică la politicianismul vid de orice răspundere pentru soarta neamului, pentru destinul individului cetățean într-o țară guvernată prin sperjur și crimă, prin minciună și fărădelegi, situaţie care semăna în datele ei esenţiale cu dezastrul în care a ajuns azi România! De aceea, merită să scriem măcar un text despre Mișcarea întemeiată pe dragostea de Neam şi de Dumnezeu, cultul muncii şi al profesianismului, corectitudine în toate momentele existenţei tale, respectul legii şi al valorilor umane, severitatea cea mai aspră faţă de trădătorii Neamului.

La 8 mai 1921 are loc primul congres, de constituire, al Partidului Comunist Român. Trei ani mai tîrziu, la 8 mai 1924, Corneliu Codreanu era acela care întemeia, la Ungheni, prima Tabără de Muncă din România și din Europa, începînd lucrul cu 26 de tineri. 
 
Nu fac partizanat legionar stupid, de partid! Avem datoria, ca români, să instaurăm o judecată dreaptă asupra legionarilor, să eliminăm orice partizanat în aprecierea fenomenului legionar și să nu ne sfiim să afirmăm adevărul, oricît de mult acest adevăr ar contrazice tezele aflate în circulație. Ca români-bănățeni, trebuie să consemnăm faptul că, practic, nu a existat familie care să nu aibă pe cineva, pe cel mai bun dintre ei, înscris în Mișcare și pătimind apoi din greu pentru această dăruire de sine… Se poate spune că Mișcarea Legionară, mai mult decît orice altă idee politică, îi reprezintă pe români. Un detaliu uluitor: la nunta sa, Corneliu Zelea Codreanu a avut 100.000 (o sută de mii) de participanţi!
Legionarismul a apărut şi ca reacție la amenințarea bolșevică dinspre Uniunea Sovietică. Românii au fost primii din Europa care au resimțit și înțeles pericolul comunist, reacţionînd cu toată vigoarea la Rogozinii epocii! Legionarii au fost, pe plan politic european, prima mișcare anti-bolșevică, primul partid cu program anti-comunist! Tocmai de aceea, asasinarea lui Nicolae Iorga, se ştie azi cu certitudine că este opera unei diversiuni anti-legionare. Diversiune bine gîndită, care a adus legionarilor o grea lovitură de imagine, nici azi vindecată! Uica Iosif Cireșan, din Duleu, județul Caraș-Severin, a mărturisit de multe ori, și azi, dacă ar mia fi în viață, ar spune-o cu mîna pe inimă!
Legionarii, în ciuda faptului că au atras elitele epocii, un Nae Ionescu, un Panait Istrati, un Mircea Eliade, un Emil Cioran, un Constantin Noica, Sextil Puşcariu, Radu Gyr, nu au știut niciodată să se apere de calomniile și acuzațiile ticăloase, cu rea credință formulate, care s-au adunat noian pe capul lor. În România post-belică, în perioada cominternistă, 1945-64, majoritatea deținuților politici au fost legionari. Zeci, poate sute de mii, au făcut în medie 10-15 ani de pușcărie în condițiile cele mai inumane, pedeapsă pe care o primeau legionarii din partea unui regim politic controlat de evreii comuniști. 

Să vină în aceste rînduri cel ce crede nelimitat. Să rămînă în afară cel ce are îndoieli. Fixez ca şef al gărzii de la Icoană pe Radu Mironovici”. 
 
Aşa a luat fiinţă primul „cuib” de legionari. El reprezenta un grup între 3 şi 13 oameni sub comanda unui Şef. Cuibul se conduce după şase legi: a disciplinei, a muncii , a tăcerii, a educaţiei, a ajutorului reciproc şi a onoarei. Cu timpul, cuibul a devenit elementul de bază al Mişcării Legionare. Au mai fost înfiinţate totodată cuiburi de doamne sau domnişoare denumite cetăţui, precum şi “Frăţii de Cruce”. Ele reuneau tineri pînă la 18 ani.

Crearea Mişcării Legionare a produs schimbări majore în istoria României, cu reverberaţii europene şi universale pînă în zilele noastre, dacă avem în vedere numarul important de intelectuali de marcă care au aderat la idealurilor acestei organizaţii, ale căror opere sînt cunoscute şi apreciate în întreaga lume. Ne referim, ca să dăm doar cîteva exemple, la Mircea Eliade, Lucian Blaga, Constantin Noica, Emil Cioran, Vintilă Horia, Petre Ţuţea, Nae Ionescu, Mihail Manoilescu, Radu Gyr, George Manu şi alţii. Cu toate acestea, istoria acestei formaţiuni de dreapta rămîne controversată şi neclară pentru generaţiile de azi, deşi optica de tip comunist ar fi trebuit să dispară din cărţile de istorie şi discursul public după 1989. 
 
Noua organizaţie nu a fost înscrisă la Tribunal, deoarece Codreanu considera că Legiunea Arhanghelul Mihail nu era un partid politic, ci o mişcare politică şi naţională, care nu se putea încadra în prevederile legale (program, statut, conducere aleasă). 
 
Lupta pe care începe să o ducă Mişcarea Legionară este atît împotriva comunismului cît şi a mizeriei şi imoralităţii politice din ţară și mă raliez crezului strămoșilor mei lugojeni!
 
În perioada interbelică, abuzurile din partea guvernanţilor erau la ordinea zilei. Corupţia era în floare. Afacerile veroase care ruinau încet dar sigur ţara se înmulţeau de la o lună la alta. Alegerile se făceau cu bîta. Mii de oameni erau maltrataţi şi chiar omorîţi în timpul campaniilor electorale. Cenzura, percheziţiile ilegale şi confiscările de tot felul erau aplicate nonstop. Doar Justiţia civilă mai avea un grad de independenţă. Iată ce spune Căpitanul despre toamna anului 1928: „...după asalturile îndîrjite ale naţional-ţărăniştilor, care au ameninţat cu „violenţă” şi „revoluţie”, Partidul Liberal s-a prăbuşit. Naţional-ţărăniştii, după 8 ani de lupte, învingeau. Dar în curînd vor fi o decepţie pentru toată ţara. Vor începe să fure, la fel ca şi liberalii. Vor începe să facă „afaceri scandaloase”, la fel ca şi liberalii. Vor începe a „teroriza” cu jandarmii şi chiar împuşca pe adversari sau pe cei ce-şi vor manifesta nemulţumirile, la fel ca şi liberalii. Îşi vor crea bancherii lor, la fel ca şi liberalii. Dar mai ales vor fi sub sugestia necontenită a finanţei internaţionale căreia vor începe să-i cedeze, rînd pe rînd, contra unor împrumuturi pe ani, pe zeci de ani, bogăţie după bogăţie românească.”

Vă sună cunoscut?

În timpul scurtei guvernări legionare (Statul național-legionar a fost denumirea purtată de Regatul României timp de 138 de zile, în perioada dintre 14 septembrie 1940, cînd s-a format Guvernul Ion Antonescu și 14 februarie 1941, cînd Statul Național-Legionar a fost abrogat în mod oficial, instaurîndu-se dictatura militară a generalului Ion Antonescu) corupţia a dispărut practic. Deşi România era ciuntită şi existau în ţară un milion şi jumătate de refugiaţi cărora trebuiau să li se asigure toate cele necesare traiului, iar la începutul lunii noiembrie ţara a fost zguduită de un devastator cutremur, economia a prosperat. Dintr-un buget deficitar, în numai 3 luni, acesta a devenit excedentar, caz unic în istoria contemporană a ţării. Multe miliarde de lei –aur au intrat în visteria României. Se măresc salariile muncitorilor. Producţia agricolă şi cea industrială cresc cu peste 30%.
Legionarii limitează legile antievreieşti impuse de Carol II în perioada 1938 – 1940. Se creează, unic în Europa acelei vremi, Teatrul Evreiesc de Stat, Baraşeum, care există şi în ziua de azi. Cu toate că Antonescu a insistat, legionarii au refuzat să interneze în lagăre de detenţie pe evreii intraţi clandestin în România în urma persecuţiilor la care erau supuşi în ţările vecine. În schimb, ML a înfiinţat tabere de antrenament armat pentru sioniştii evrei, care urmau să plece în Palestina să-şi creeze un stat propriu. Între octombrie şi decembrie 1940 au plecat spre viitorul Israel peste 3000 de evrei sionişti evrei înarmaţi.

Totodată, ML desfiinţează, pentru prima oară în lume puşcăriile politice. Nimeni nu mai era închis pentru delictul de opinie. Dar culmea, legionarii sînt consideraţi şi astăzi extremişti!
Garda de Fier nu a figurat pe lista acuzaţilor Tribunalului Internaţional de la Nürnberg, fiind exclusă din rîndul colaboratorilor celui de al III-lea Reich, mai mult, s-a dovedit a fi o victimă a persecuţiilor regimului naţional-socialist (legionarii au fost înlăturaţi de la putere prin intervenţia lui Hitler şi internaţi în lagărele germane). Prin urmare, Eisenhower a cerut ca legionarii să nu fie urmăriţi sau extrădaţi.

Astăzi, a scrie despre Mișcarea Legionară altfel decît directivele oficiale înseamnă să dai idei, să deschizi ochii, fără părtinire, fără patimă, să așezi lucrurile în făgașul lor. Dacă ei au putut, noi...?


vineri, 23 iunie 2017

#unitisalvam


Uniți salvăm interesele personale ale unora și altora, profitori dovediți de pe urma radioului public! Cam lungă lozinca, dar perfect adevărată la Radio Reșița, acolo unde, la ultimele alegeri pentru CA, lidera supremă Nicoleta Balaci și fostul, Constantin Pușcaș, au primit 23 și 21 de voturi!
Nu cred că salariații votanți au analizat candidații aflați pe listă, din partea oamenilor muncii de la orașe și sate, ci, mai degrabă, au respectat o... reccomandare din partea managementului performant și exfoliant al instituției! Ce interese de echipă poate lega un slujbaș în radio, cu 2000 de lei pe lună, de un lider sindical cu aproape 3000 de... euro pe lună, sau un fost director economic premiat de Micul escu cu... 50.000 de euro!!!???
ZiuaNews publică încă o dezvăluire prin care demonstrează cum au fost împărțiți banii publici în cadrul grupului de interese care a guvernat radioul.
,,...Constantin Puscas, s-a pensionat imediat dupa debarcarea lui Miculescu. Dar, potrivit informatiilor detinute de ZIUAnews, Puscas n-a plecat cu buzunarele goale ori cu salarii compensatorii, ci a fost recompensat regește de Miculescu, cu o primă de fidelitate, atenție, de 50.000 de euro".
,,Este surprinzător că fideliatatea lui Pușcaș a fost recompensată cu 50.000 de euro, dacă ținem cont de faptul că în ulltimul raport al Curții de Conturi a României, din luna iulie 2016, se menționa negru pe alb, că bugetul Radio Romania a fost prejudiciat cu suma totală de 2.469.920 lei, adică aproximativ 550.000 de euro. "Societatea Română de Radiodifuziune a încheiat în perioada 2013-2015 Contracte civile de prestări servicii cu membrii Comitetului Director al SRR pentru remunerarea acestora, deşi prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTV, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul nu a prevăzut dreptul respectiv cuantumul pentru remunerarea membrilor Comitetului Director, cu consecinţa prejudicierii bugetului SRR cu suma totală de 2.469.920 lei", au constatat auditorii dem conturi.
Credeți că vreun reporter sau redactor de la Radio Reșița, cu salarii de 2400 de lei, ore suplimentare neplătite sîmbătă și duminică etc are vreo afinitate vis-a-vis de liderul sindical care ar fi trebuit să tăvălească managemntul Reșiței pentru încălcările repetate ale Codului Muncii, dar puțin i-a păsat? Sau cu Pușcaș? Mă îndoiec! Altfel stau lucrurile cînd privim la intenția de mutare a sediului în Teatrul de Vară...
Dar, ce să-i faci? Doar unițisalvăm ce mai apucăm!

duminică, 18 iunie 2017

DESPRE LUPTĂTORII PENTRU CA

S-a ponit bătălia pentru mințile și sufletele angajaților din SRR! Asta, pentru că marți, trei ceasuri rele, au loc alegeri pentru cei doi reprezentanți ai salariaților în Consiliul de Administrație al SRR. 19 tovarăși și tovarășe sînt gata să declare că fac totul pentru binele nostru, al celor care în mandatul Miculescu & Co. am ajuns cît se poate de jos, din toate punctele de vedere: salarial, moral etc!

Astăzi, TOȚI promit că vor fi luptătorii pe cai albi! Din păcate, sînt trei categorii de candidați.

COLABORAȚIONIȘTII Regimlui de tristă amintire, adică cei care au pus umărul și au luptat (și mai luptă cu îndîrjire!) împotriva SALARIAȚILOR, pentru binele și prosperitatea personală și al unui grup de Yes-mani, autori și promotori ai unor campanii ticăloase care au știrbit prestigiul și imaginea instituției noastre, și care ar trebui să se radă singuri în cap după model francez, ca semn electoral distinct!

SINDICALIȘTII( doi sau trei!), dați în lături de COLABORAȚONIȘTI, și care au fost singurii care au strigat și au atenționat, PUBLIC, vis-a-vis de neregulile, abuzurile, teroarea și disprețul cu care Miculescu și Gașka (Sgaverdea, Sârbu, Mogoșanu sau Roșca la teritoriale precum și NENUMĂRAȚII înfipți în posturi cheie în Berthelot!) au siluit o instituție etalon pentru mass-media românească!

CHIBIȚII, adică luptătorii anti-sistem de la calorifer sau de la baie, care protestau și luptau cu sistemul în sinea lor!

Ei toți ne promit astăzi că vor lupta în CA pentru noi! Cum? Evident, la fel cu au făcut-o și pînă acum: colaboraționiștii pentru ei, sindicaliștii pe față, iar chibiții în sinea lor!

Nu i-am regăsit pe liste pe Gomboș, Rusu, Calonfirescu, Larisa Calistru, chiar Ioana Lădariu sau Maestrul Cornel Udrea, oameni care au luptat pe față împotriva terorismului instituțional sprijinit de Colaboraționiști și girat de Chibiți, prin inacțiune!

Așa că... grijă mare pe cine scoateți din urnă, dragi colegi! Oricum, mai jos decît sîntem acum, nu cred că putem fi!

joi, 15 iunie 2017

AMENINȚĂRILE MANAGERULUI DE TOP

Lupte grele în Societatea Română de Radiodifuziune după debarcarea chinuită a fostului PDG, Ovidiu Miculescu, personajul care a umplut de ridicol și ură cea mai importantă companie de media din România ultimilor 90 de ani! Lupte grele, pentru că Suleyman a plecat, dar dregătorii, vizirii și capuchehaiele instalate la butoanele și robinetele instituției se luptă la baionetă pentru păstrarea privilegiilor. Nu vreți să știți ce e la București! Ca la Stalingrad! Lupta e pentru fiecare scaun, pentru fiecare toc de ușă, pentru fiecare birou, pentru fiecare milion...
În teritoriu, capuchehaiele se pregătesc de asaltul final și se baricadează în spatele privilegiilor și a proastei administrații, amenințînd viitorii conducători ai redutelor. Bunăoară, Managerul de Top amenință că va face viața grea viitorului conducător al instituției: va rămîne de neclintit, va face SINDICAT și va porni lupta de gherilă!
Nu e prima dată cînd sindicatele ar fi folosite ca vîrf de lance în obținerea de foloase personale. Dar, ar fi prima dată cînd un personaj aterizat în funcție de conducere ar rămîne să lucreze fără să fi dat examen de competențe profesionale! E ca și cum managerul X, demis pentru că a transformat fabrica de conserve în cherhana, rămîne să lucreze pescar, deși are calificare de tractorist! E un nonsens la care trebuie avut grijă!
Chiar INTRAREA în instituție a fost ilegală: Managerul de Top, de profesie TRACTORIST, dînd concurs pentru ocuparea funcției de pescar ȘEF! În cele 25 de pagini supuse atenției Comisiei de examinare, tractoristul vorbind despre undițe, năvoade, bărci, dinamica pescuitului etc! Tractoristul nu vorbește, însă de pescuit, ci de crearea unui Departament de marketing și comunicare, de promovare în on-line, despre schimbarea atitudinii pescarilor față de pește, despre obligativitatea delimitării clare a competențelor și responsabilităților, într-un cuvînt despre reorganizarea întreprinderii de conserve, ca prioritate de grad zero! Lucru făcut: transformarea în cherhana!
Laser, frate! E inutil să spunem că PROIECTUL MANAGERIAL, dezlînat și la nivel de referat școlar a fost acceptat de Comisie la intervenția lui Suleyman! Numai așa fostul jurist de la Agenția Domeniilor Statului putea ajunge redactor-șef! Care, amenință...miercuri, 14 iunie 2017

Cum trădează, din nou, Țara Românească, Caransebeșul. Ce e de făcut? Aștept soluții, pe blog...

În 1432 Vlad al II-lea Dracul i-a condus personal pe turcii care au asediat și incendiat Cetatea Severinului, fiind uciși toti cavalerii teutoni din cetate, care luptau impotriva pericolului otoman. Tot în 1432, în fruntea acelorași turci, folosindu-se prin viclenie de titlul de cavaler al Ordinului Dragonului, Vlad al II-lea Dracul ordona deschiderea porților Cetății Caransebeșului care, ascultînd porunca, va fi incendiată și jefuită de aceiași turci conduși de Vlad al II-lea Dracul, jaf și pustiire care se va întinde în întregul sud al Transilvaniei, turcii retrăgîndu-se cu prăzi și robi nenumărați la sud de Dunăre.

În iarna anului 1436, Vlad Dracul, susținut de un corp de cavalerie turcească și de un contingent de trupe împrumutate lui de Pașa Mustafa Hassan, a devenit domn al Țării Românesti și s-a stabilit la Curtea domnească din Târgoviște.

Tatăl său, Vlad Dracul, fusese primit în Ordinul Dragonului. Ordinul, care poate fi comparat cu cel al Cavalerilor de Malta sau cu cel al Cavalerilor Teutoni, era o societate militaro-religioasă, ale cărei baze fuseseră puse în 1387 de Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei (mai tîrziu împărat al Sfântului Imperiu Roman) și de cea de-a doua soție a sa, Barbara Cillei. Simbolul Ordinului era un dragon, iar scopul era apararea creștinismului și cruciada contra turcilor otomani. Datorită apartenenței sale la Ordinul Dragonului, tatăl lui Vlad Tepeș era supranumit Dracul. La rîndul său, Vlad va fi înnobilat în Ordinul Dragonului în 1431 la Nürnberg de catre Sigismund de Luxemburg. La scurt timp însă, în 1436, numele lui va fi șters de pe lista cavalerilor pentru că, așa cum spuneam, în 1432, la numai un an de la înnobilare, contrar statutului creștin al Ordinului care avea ca scop protejarea creștinătății, trădează și se aliază cu turcii, în ciuda originilor sale transilvănene – născut la Sighișoara! -, a celor trei soții unguroaice - Cnaejna Bathory a Transilvaniei, Jusztina Szilagyi a Moldovei, cea de a treia fiind Ilona Nelipic a Valahiei, verișoara a lui Matei Corvin – și a relațiilor de familie cu Iancu de Hunedoara, Voievod al Transilvaniei între 1441 – 1456 și Regent al Ungariei între 1446 – 1452, cunoscut și sub numele de Ioan Getul – în memoria căruia, în fiecare zi, la ora 12:00, TOATE bisericile europene bat clopotele! -, tatăl lui Matei Corvin, rege al Ungariei!

Cam lungă introducerea, nu? Dar merită! Merită pentru că numia așa, amintindu-ne istoria proprie, Banatul își poate regăsi forța de a fi, din nou, FRUNCEA!

Astăzi, Banatul trece, din nou, prin purgatoriul trădării de neam și țară! Respectînd proporțiile, premierul Sorin Grindeanu, caransebeșean cu obîrșii în Valea Almăjului și succes politic în capitala Banatului Istoric, la Timișoara, este trădat de Liviu Dragnea, președinte de partid și de Cameră, un personaj interesant și bine înfipt în visteria și butoanele Țării. Direct spus, Dragnea e nemulțumit de Grindeanu, pe care l-a adus premier din postura de președinte al Consiliului Județean Timiș, după numai șase luni! I se reproșează că nu pune în practică deciziile partidului, indiferent care sînt ele!
Să ne înțelegem: Grindeanu dacă are bun simț și bună creștere de la părinții săi, profesori, și de la bunicii luptători anti-comuniști, nu înseamnă că e prost și nu înțelege că Dragnea și Compania îl bagă în față, cum se spune, ca să poată fi sacrificat în orice situație. Deznodămîntul e previzibil, Sorin Grindeanu se va întoarce în Banat, trădat de președintele de partid și de formațiunea politică în care s-a înscris, foarte tînăr fiind!
 
Scriam, cu cîteva zile în urmă, că în toate partidele există OAMENI excepționali, tineri care chiar cred în viitorul acestei țări și care doresc să schimbe apucăturile de mahala orientală în care ne-am împotmolit de 30 de ani încoace. Sorin Grindeanu este unul dintre ei!

Pentru că, numai pe OAMENI ne mai putem baza noi, plebea! Partidele politice au devenit demult GRUPURI DE INTERESE, nu totdeauna identice cu interesele locuitorilor acestei țări! Despre INTERESUL NAȚIONAL, nici nu poate fi vorba!

Din păcate, PSD-ul dezamăgește din nou, după ce a ajuns la putere cu promisiuni frumoase și necesare, dar și pe un val de nemulțumire populară generată de gașca lui Traian Băsescu. PSD-ul dezamăgește și în Banat, trădînd nu numai Caransebeșul, dar și Timișoara!

Ce e de făcut? Aștept soluții pe blog!
vineri, 5 mai 2017

TABAN E VINOVAT. PENTRU LEZMAJESTATE!

Marţi, e 9 mai. Ziua Victoriei, în ţările ex-URSS, Ziua Europei în ţările UE. Luni este 8 mai, Ziua Partidului Comunist Român (1921), iar miercuri va fi 10 mai, Ziua Regelui. Dar, marţi, 9 mai, este şi zi de proces! Între pîrîtul Sergiu Taban, jurnalist la Reper24.ro, şi Laura Sgaverdea, manager la Radio România Reşiţa, în celebrul Dosar 1984. Dar, asta ştiţi, deja! Instanţa reşiţeană este chemată să judece modul în care Reper24.ro, cotidian on-line din Caraş-Severin, PROPRIETATE PRIVATĂ a pîrîtului Taban, a adus atingere imaginii Societăţii Române de Radiodifuziune - Studioul Regional Radio Reşiţa, prin publicarea" unui articol "la adresa managerului", drept pentru care Studioul, PROPRIETATE PUBLICĂ, cere 20.000 de euro "reprezentînd prejudiciu pentru atingerea adusă imaginii reclamantei".

Vă reamintesc că jurnalistul Sergiu Taban, de la REPER24.RO este acuzat de managera instituţiei publice RADIO ROMÂNIA REŞIŢA, că prin publicarea în data de 19.04.2016 a unui articol care conţine afirmaţii denigratoare, defăimătoare, ironice, batjocoritoare şi mincinoase la adresa sa, i-a fost încălcat dreptul la onoare, demnitate, reputaţie şi imagine. Articolul cu pricina era preluat din presa centrală şi ridica un semn de întrebare pentru jurnalistul de presă locală menit să informeze publicul din Caraş-Severin, care poate nu a citit presa centrală, despre persoanele care au acces la banul public provenit din taxe şi impozite! Cum reţeta brevetată funcţionează din plin la nivel de Românica, suspiciunea este mai mult decît întemeiată! Ba, mai mult, articolul făcea referire şi la fostul PDG al SRR, Ovidiu Miculescu, descoperit de instituţiile abilitate de oareşce dubioşenii cu bani publici. Mulţi! Foarte mulţi!

Nimic despre RADIO! Nimic despre INSTITUŢIA PUBLICĂ! Nimic despre conţinutul editorial al site-ului RADIO ROMÂNIA REŞIŢA, platformă ce aparţine Societăţii Române de Radiodifuziune! Nimic despre titluri şi conţinut, care - între noi fie vorba, a derapat constant editorial! -. Nimic despre, de exemplu: "Eu sunt Radio România!", din 03/03/2016, în care se scrie: "un parlamentar român, ales de noi să reprezinte interesele naţiunii şi ale poporului român, a stat el aşa, fără altă ocupaţie şi brusc, spontan, şi dintr-o dată s-a hotărât „Schimbăm legea de funcţionare a Televiziunii Române”. ... În tot acest ping-pong politico-tehnocrat, senatorul Georgică Severin s-a trezit că cel mai bine e să modifice legea de funcţionare a societăţii, Legea 41 din 1994. Atâta doar că, în tot ceea ce a cuprins domnia sa în acest proiect de modificare a legii, nu se spune un cuvânt, sau o virgulă măcar, despre cum se poate salva TVR-ul; nimic". Sau despre "‘Nea dovleac", din 30/06/2016: "Nu aş fi ştiut niciodată că avem un ministru la Comunicaţii. Nu aş fi ştiut şi pace bună. De unde să visez că printre tehnocraţii lui peşte avem şi un asemenea specimen, pe numele său real Bostan. Marius Bostan. ...Nu ştie,că de-aia e ….Bostan". Nimic despre "Păpătorii de... " (rahat), titlu modificat după semnalele din comentarii, din 25/03/2016: "De câteva zile a început o campanie de denigrare a radioului public reşiţean, prin atacuri la colegii de breaslă şi la şeful instituţiei. Campania se integrează perfect în ampla campanie de politizare a Societăţii Române de Radiodifuziune. Mă întreb doar dacă toate acestea sunt dirijate sau este pur şi simplu o coincidenţă."... "Oamenii care varsă venin prin fiţuici obscure, sunt asemeni vulpii care, dacă nu ajunge la struguri, spune că sunt acri. Nu ştiu cât de acri sunt, pentru că i-a gustat; atâta doar că a crezut încă de pe vremea când era mic şi prostuţ că el e Dumnezeul jurnaliştilor pe pământ şi totul i se cuvine. Între timp a mai crescut, dar degeaba; încă mai crede că lui i se cuvine totul, că a fi jurnalist înseamnă să cerşeşti bani în stânga şi dreapta, să scrii de bine sau de rău în funcţie de banii care ţi se oferă sau nu. Încă mai e convins că funcţiile şi posturile la Radio România Reşiţa se obţin pe bani, cadouri sau… politic. M-am săturat de toţi aceşti păpători de …, cu apă rece să nu-i apuce greaţa..."

Sau, cea mai tare, "De ce, domnule preşedinte?!", din 23.02.2016: "Scrisoare deschisă adresată preşedintelui-director general al SRR, Ovidiu Miculescu... Domnule Ovidiu Miculescu; vreau şi mai mult decât atât, trebuie să vă reproşez o serie de lucruri petrecute de când aţi preluat acest mandat. ... În primul rând, vă reproşez neimplicarea radioului public în jocurile politice. ... În al doilea rând, vă reproşez domnule Miculescu, faptul că nu aţi solicitat salariaţilor şi în primul rând celor din redacţional, să se poziţioneze de o parte ori de alta a spectrului politic, sau altfel spus să se schimbe după cum bate vântul intereselor radioului. Nu aţi făcut acest lucru şi acum, politicul ne arată pisica. Sub pretextul depolitizării şi a salvării chipurile a TVR, se vrea acapararea politicii editoriale şi trecerea ei sub comandă politică. ... Vă mai reproşez domnule preşedinte director general, faptul că sunteţi cu toate taxele la zi, că plătiţi salariile la timp, că nu aveţi datorii de niciun fel, ba mai mult, aţi reuşit să puneţi şi ceva bani albi la ciorap pentru zilele negre ce se anunţă în viitorul imediat. Sunt nemulţumit de prestaţia dumneavoastră domnule Ovidiu Miculescu, că în cei 4 ani de când sunteţi în fruntea radioului public, aţi sădit în mintea şi inimile ascultătorilor noştri încredere, speranţă, aţi clădit pentru ei un viitor coerent şi integru, departe de jocurile murdare ale politicului. Acum ce vor şti să facă aceşti oameni? Au avut încredere în noi şi în dumneavoastră, că vom merge în continuare cu fruntea sus, cu spatele drept şi cu privirea înainte, spre destinul României pe care ne-o dorim deopotrivă. Vă acuz de asemenea că nu v-aţi lăsat mânjit şi cumpărat, că aţi pus gaj prestigiul, profesionalismul şi sănătatea dumneavoastră. Şi noi am făcut la fel, iar ascultătorii noştrii s-au lăsat înşelaţi de toate acestea şi ne-au crezut. În final vă întreb, domnule preşedinte Ovidiu Miculescu: dacă un om politic, modifică prosteşte, în regim de urgenţă legea de funcţionare a SRR pentru chipurile salvarea TVR şi depolitizarea instituţiei, eu, un simplu pălmaş în slujba adevărului şi a dreptăţii, ce am să fac? Nu ştiu să pup condurul, nu ştiu să fiu slugoi, nu ştiu să laud şi să perii pentru a-mi merge mai bine. ...  Pentru asta vă cer socoteală domnule Ovidiu Miculescu în faţa milioanelor de ascultători din ţara asta, care se întreabă la fel ca şi mine: De ce, domnule preşedinte!?"

Beton, nu? Şi toate acestea nu pe blogul personal al managerei Laura Sgaverdea, ci pe site-ul OFICIAL al instituţiei! Derapaje? Taban nu scrie de ele şi nici nu DEFĂIMEAZĂ instituţia publică din care a fost dat afară de reclamantă că nu se potriveau la prieteni politici!

Taban nu scrie nimic despre goana după trafic pe net care a dus site-ul RRR la nivelul can-can-ului absolut: "Tragedie în Italia. Tânără româncă de 16 ani a ajuns sub roțile trenului după o ceartă cu iubitul, O româncă și-a vândut copilul nou născut în Italia pentru 20.000 de euro, Denisa Manelista, extrem de populară pe Google, după ce s-a anunțat că este pe moarte, Alinierea planetelor va produce pe Pământ, cutremure de magnitudine 9", cîteva luate la întîmplare, fără să pomenească de celebra, deja, şi virala ştire care a scos Radio Reşiţa din anonimatul Provinciei: bananele infestate cu HIV!!!! După ce Mîndruţă şi Guran au scris despre ea, "ştirea" a fost ştearsă de pe site!

Dar, se pare, toate aceste "lucruri" din on-line (preocuparea de bază în Proiect) au fost prevăzute şi asumate în documentul "PROIECT MANAGERIAL in vederea dobândirii funcţiei de redactor şef, al Studioului Regional Radio România Reşiţa", cu care LS a candidat în faţa comisiei de concurs, la Bucureşti. Atunci cînd, "Domnul Ovidiu Miculescu, în calitatea sa de Președinte Director General al Societății Române de Radiodifuziune a intervenit în activitatea unor comisii de cercetare disciplinară prealabilă și comisii de examen, direct sau prin interpuși, pentru a obține rezultatele dorite de dânsul. ... Una dintre ele a fost comisia de concurs pentru postul de redactor șef la Radio România Reșița, când domnul Miculescu a transmis clar dorința ca învingătoare să fie Laura Sgaverdea, în defavoarea Oanei Cenan Glăvan", după cum scrie managerul de la Radio Timişoara, Mihai Anghel, într-o PETIŢIE avînd drept obiect "faptele domnului Ovidiu Miculescu, comise în calitatea sa de Președinte Director General al Societății Române de Radiodifuziune", adresată încă din 26 noiembrie 2015!, Senatului României, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, Comisia pentru cultură şi media; Camerei Deputaților, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă!

Taban nu a scris nimic despre orgoliile personale transferate instituţiei: "eu nu accept niciodată să fiu a doua...", sau "scrie şi tu, pe site-urile alea ale tale despre Victor Nafiru că a început să mă cam enerveze", sau "cum scăpăm de Cornelia Vlaicu că m-am săturat să aud de Vela în fiecare zi".

Deci, Taban NU A SCRIS NIMIC RĂU DE RADIO REŞIŢA. Nici măcar atunci cînd personalul tehnic a fost decimat, cînd emisiuni care dădeau specificitate acestui post de radio au dispărut din grilă, sau cînd angajaţii munceau în week-end fără să se treacă în condică!

Şi, atunci, cum se constituie RADIO REŞIŢA parte civilă în acest proces? Cum, totuşi, reclamanta cere instanţei să constate că pîrîtul "a adus atingere imaginii Societăţii Române de Radiodifuziune - Studioul Regional Radio Reşiţa prin publicarea" unui articol "la adresa managerului", drept pentru care Studioul cere 20.000 de euro "reprezentînd prejudiciu pentru atingerea adusă imaginii reclamantei"!

Adică, RADIOUL sînt EU! Taban e vinovat pentru LEZMAJESTATE!

joi, 13 aprilie 2017

100 PENTRU BISERICĂ ŞI CREŞTINISM

Zilele acestea a văzut lumina tiparului numărul 100 al Foii Govândariului, publicaţie a Parohiei Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, din Reşiţa, apărută prin osîrdia Părintelui Paroh Petru Berbentea. Este o dovadă de trăinicie spirituală a unei echipe înflăcărată de păstrarea Dreptei-Credinţe într-o lume pe care analiştii o numesc a "post-adevărului". Şi dacă ar fi să aduc în discuţie, total în afară de politică şi insinuări rău-voitoare!, nevoia unui astfel de demers publicistic, aş da două exemple:

Prima. Povestea regelui spartan Leonidas şi a celor 300 de războinici care l-au însoţit la Porţile de Foc (asta înseamnă, de fapt, Termopile) a fascinat generaţii întregi de oameni, din toate colţurile lumii. E o poveste spusă neîntrerupt de mai bine de 2000 de ani, despre una dintre cele mai tragice confruntări din istoria omenirii.

Secunda. La 24 iunie 1927, Corneliu Codreanu şi cîţiva prieteni apropiaţi au fondat, la Iași, Legiunea „Arhanghelul Mihail“. Organizaţia promitea să lupte pentru „renaşterea“ României, bazîndu-se pe forţa naţiunii „subjugate“ de politicienii lacomi şi pe puterea credinţei în Dumnezeu. Codreanu a ales special ziua de 24 iunie, deoarece se prăznuia naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Codreanu a decis ca şedinţele cuiburilor să aibă loc întotdeauna sîmbăta seara, pentru ca legionarii să se roage în ajunul zilei Domnului. Şefii de cuib aveau datoria să-i îndemne pe camarazi să meargă a doua zi la biserică, pentru ca Dumnezeu să le călăuzească săptămîna care urma.

O recurgere la istorie nu face rău nimănui, niciodată! Şi o alta:

De o mie de ani, unitatea spirituală a Europei a fost sfărîmată. Cea mai mare parte a Răsăritului, precum şi Peninsula Balcanică, au păstrat credinţa ortodoxă, cu excepţia regiunilor sau mediilor sociale în care influenţa curentelor de gîndire de origine occidentală a fost preponderentă. Dimpotrivă, partea occidentală a continentului, în cea mai mare parte romano-catolică din secolul al XI-lea pînă în secolul al XVI-lea, a cunoscut noi sfăşieri spirituale în secolele al XVI-lea si al XVII-lea datorită Reformei protestante, iar începand cu secolul al XVIII-lea, ca urmare a Filosofiei Luminilor, Revoluţiei franceze şi curentelor de idei născute din ele, o parte din ce în ce mai mare a societăţii europene s-a îndepărtat de la tradiţia creştină. În decursul ultimului mileniu "polul ortodoxiei" s-a mutat doar de două ori. Prima oară a migrat de la Constantinopol spre Atena, odata cu puternica influenţă mondială a călugărilor eleni. A doua deplasare s-a produs în prima jumătate a secolului al-VI-lea, cînd "polul" s-a mutat în Rusia. În ultimele două secole, influenţa rusă s-a simtit puternic pentru întreaga comunitate Ortodoxă, iar în plan politic aceasta a căpătat dimensiuni planetare. Astăzi, această influenţă se simte în interiorul sfîşiat al Levantului, dar şi în interiorul civilizaţiei inspirată din Evanghelia lui Hristos, iar nevoia de unitate creştină se citeşte într-o cheie politică.

Cultul creştin ortodox este adorarea unui singur Dumnezeu în trei ipostaze (Sfînta Treime): Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Dumnezeu s-a descoperit oamenilor mai întîi incomplet, în Vechiul Testament, prin Moise şi prin Profeţi şi apoi complet, în Noul Testament, prin însuşi Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Unitatea fiinţei lui Dumnezeu face ca acolo unde se găseşte una dintre ipostazele Sfintei Treimi să fie întreaga Dumnezeire. Proprietăţile Dumnezeirii sînt şi ale fiecărei ipostaze în parte. Singurele caracteristici proprii ipostazelor Sfintei Treimi în parte sînt: Tatăl care este nenăscut, naşte din veci pe Fiul şi purcede din veci pe Duhul Sfânt, Fiul este născut din veci de Tatăl, iar Sfântul Duh este purces din veci de Tatăl.

Biserica Ortodoxă Română este una dintre bisericile autocefale ale creştinismului ortodox. Majoritatea etnicilor români aparţin Bisericii Ortodoxe Române, dar biserica are şi credincioşi de alte naţionalităţi. Numai în România, numărul credincioşilor ortodocşi este, potrivit recensămîntului din 2011, de 16.307.004, deci 86,45% din populaţia ţării. Biserica Ortodoxă Română deţine la nivel naţional 35.000 de hectare de pădure şi 40.000 de hectare de teren arabil. Valoarea acestora este estimată la 420 milioane euro, potrivit unei investigaţii realizate în 2011 de Televiziunea Naţională. Aceasta instituţie se află în topul celor mai profitabile din ţară. Arhiepiscopiile şi Mitropoliile deţin averi uriaşe, de la clădiri, terenuri, mii de hectare de pădure pînă la trusturi de presă. Şi totuşi...

Mecanismul dezinformării puse pe picioare împotriva Bisericii Ortodoxe Române este cel clasic, dar eficient: minciuni şi jumătăţi de adevăr îmbrăcate în forme credibile (multe cifre „exacte”!) plasate unor gornişti de presă cu acoperire naţională. Apoi toată lumea citează acele cifre mincinoase, toţi ştiu că preoţii primesc salarii de 540 milioane euro, că Biserica a primit 600 milioane euro pentru Catedrala Mîntuirii Neamului etc. Momentul şi metoda sînt alese bine: este criză, toată lumea este atentă la bani – efect maxim!

“În ultimii 20 de ani peste 4.000 de biserici au fost construite în România, mulţumită sprijinului guvernamental. Statistic, asta înseamnă că la fiecare două zile a fost încheiată construcţia unei noi biserici. Între timp, în fiecare zi sînt închise cîte trei şcoli şi din ce în ce mai multe spitale.” Şcolile şi spitalele sînt, într-adevăr, instituţii foarte legate de soarta oamenilor, care sînt extrem de sensibili la aceste chestiuni. Mie unuia mi se pare, însă, o mîrşăvie să legi aceste probleme de Biserică, Biserica Ortodoxă Română chiar nu are nici o vină pentru jaful din domeniul sănătăţii!  Dacă ar fi să fim pe deplin corecți, potrivit statisticilor oficiale, sînt 20.240 de şcoli cu personalitate juridică şi arondate, și nu 4. 700 de şcoli aşa cum dezinformează propaganda anti-ortodoxie. Avem 425 de spitale. Acest număr raportat la populaţie ne dă undeva aproape de 2 spitale la 100.000 locuitori. În alte ţări (evident mai civilizate, cum altfel?!…) găsim: Olanda 1.18, Danemarca 1.09, Slovenia 1.44 etc.  În aceeaşi categorie cu România se află Italia cu 2.18, Polonia cu 2.08, Belgia cu 2.04.

La fel şi cu educaţia!

Să mai spun şi că Statul român nu plăteşte integral salariile personalului clerical şi neclerical, ci asigură doar o contribuţie de aproximativ 60% la salariile acestora. Restul salariilor (comparabile cu cele ale profesorilor din Învăţământul preuniversitar), impozitele, asigurările de sănătate şi contribuţiile sociale sînt plătite din fondurile proprii ale unităţilor bisericeşti.

Însă, în acest război total împotriva creştinilor ortodocşi mijloacele nu mai contează! Atacul anti-ortodoxie este deosebit de puternic şi este desfăşurat în mod profesionist. Biserica strămoșească este atacată pentru că promovează valorile pașnice, iubirea de oameni, de viață, coeziunea socială și alte valori similare, care atîta timp cît se află în mințile și sufletele oamenilor, celalte “valori” care duc la însingurare și dispariție a neamului nu se pot instala. Iar fără acestea din urmă, victoria inamicului în îngenunchierea neamului românesc nu poate fi completă.

Biserica Ortodoxă Română trebuie să găsească metode pentru a face faţă acestei ofensive. Creştnii de bună credinţă, asediaţi continuu de această ofensivă a Răului, ajung să se creadă singuri în această luptă, în lipsa unor asemenea riposte. Ei bine!… Prin apariţia celor 100 de numere ale FOII GOVÂNDARIULUI, vreau să se vadă că nu sînt singuri. Sîntem mai mulţi noi, cei care nu dorim să capitulăm în faţa prostiei, în faţa mercantilismului, în faţa inculturii, în faţa falsificării istoriei!

LA MULŢI ANI!

vineri, 31 martie 2017

NA PASAŞOK!

Obiceiul vechi, rusesc învăţat la Chişinău încă de pe vremea cînd "beam cu comuniştii", presupune ca la plecarea din "ospeţie" să mai bei, la "botul calului", adică în uşă, îmbrăcat şi în picioare, cu o mînă pe clanţă şi una pe pahar, încă 100/200 de grame de votcă! Efectul asupra oaspetelui, şi aşa îmbibat cu alcool, este cel al unei lovituri de baros şi, evident, necesită un taxi pentru deplasarea spre domiciliu, indiferent de distanţă.

Na-pasaşok-ul este un rămas-bun bărbătesc, aspru, care se răzbună, însă, pe cei care pleacă! Din acest considerent, probabil, cei care ar trebui să plece se agaţă cu unghiile să rămînă, chiar dacă, în beţia puterii au crezut că sînt veşnici, s-au pişat în oala cu sarmale şi în capetele celor ce s-au apropiat prea mult.

În ultimul timp, cam după ce justiţia s-a pronunţat în defavoarea conducerii superioare, am observat o tentativă de revenire la normalitate atît în ceea ce priveşte organizarea, viziunea editorială (pe alocuri!), cantitatea de abuz diseminată pe cap de truditor etc. Ba mai mult, pe site-ul srr.ro, o serie de anunţuri de angajare, iar pe holurile institutiei, apare şi dispare cîte un anunţ de promovare internă. Într-o instituţie condusă cu "rigoare, în respect faţă de banul public şi ascultător", în care redactorul are 2.400 de lei, iar un manager 14.000 de lei, normalitatea lucrurilor e semn de stabilitate şi statornicie. Iar ocuparea unor posturi rămase vacante ani buni, ar trebui să bucure pe toată lumea! Numai că, după cum aflăm din precedente, "concursul se ţine joi iar postu-i ocupat de marţi", evident, de cine trebuie: "Domnul Ovidiu Miculescu, în calitatea sa de Președinte Director General al Societății Române de Radiodifuziune a intervenit în activitatea unor comisii de cercetare disciplinară prealabilă și comisii de examen, direct sau prin interpuși, pentru a obține rezultatele dorite de dânsul. Am fost membru în mai multe astfel de comisii, care au executat fără crâcnire cele solicitate. Filozofia după care se ghidează a exprimat-o clar într-o videoconferință cu managerii redacționali din Societatea Română de Radiodifuziune: “Noi îl dăm afară și apoi ne judecăm, un an, doi, dar nu ne mai deranjează”. Una dintre ele a fost comisia de concurs pentru postul de redactor șef la Radio România Reșița, când domnul Miculescu a transmis clar dorința ca învingătoare să fie Laura Sgaverdea, în defavoarea Oanei Cenan Glăvan. Unii membri ai comisiei au făcut o departajare firavă între cele două, eu, Florin Brușten, dar fără a se opune și a judeca după propria conștiință, la alții reaua credință a fost evidentă. Documentele concursului stau mărturie", scrie managerul de la Radio Timişoara, jurnalistul onest şi cu coloană vertebrală Mihai Anghel, într-o PETIŢIE avînd drept obiect "faptele domnului Ovidiu Miculescu, comise în calitatea sa de Președinte Director General al Societății Române de Radiodifuziune", adresată încă din 26 noiembrie 2015!, Senatului României, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, Comisia pentru cultură şi media; Camerei Deputaților, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă!

La nivel central se scot la concurs posturile de  redactor şef al postului Radio România Actualităţi – Direcţia Programe; redactor șef al Redacției Informații – Radio România Actualități – Direcția Programe; redactor şef adjunct al postului Radio România Actualităţi – Direcţia Programe; şef serviciu la Serviciul Buget – Prognoză – Direcţia Economică. Sînt posturi care, în mod normal, ar fi trebuit ocupate imediat ce CONDUCEREA instituţiei s-ar fi instalat pe scaunele din piele. Dar, nu! Există un mecanism al interimatului, repetabil, care ţine în şah producţia editorială prin persoana celui dependent de "pohta ce pohteşte" Înalta Poartă. Astfel, redactorul-şef este mereu hărţuit iar cînd vine vremea, se organizează concurs şi cîştigă cine trebuie: un apropiat al Înaltei Porţi care trebuie să aterizeze, na-pasaşok, într-un loc sigur! Ne putem aştepta ca unii membri ai Comitetului Director, sau zeloşi lideri de sindicat să candideze şi chiar să "cucerească" aceste funcţii sigure, în contextul terminării ospeţiei!

În teritoriu, la Reşiţa studioul local - promovat ilegal regional! - condus de managerul de top Laura Sgaverdea îşi duce povara gloriei. Să fii lider de audienţă cu toate inepţiile manageriale promovate în ultimii ani, nu e de ici de colo, semn că au mai rămas jurnalişti de radio neatinşi de fervoarea schimbării cu orice preţ promovată de sus-numita. Nici chiar omul-negru, Sergiu Taban cu al său site de top, Reper24.ro, care a scris cu "rea-credinţă" dorind să se răzbune pe Diva de la Doman şi să distrugă instituţia, publicînd "neadevăruri", cum ar fi, de exemplu, chestia cu mica înţelegere a pavelelor din propria curte. Astfel, atingerea adusă onoarei sale prin afirmaţii neadevărate afectează probitatea, buna-credinţă, corectitudinea morală şi spiritul de echitate şi dreptate de care dă dovadă în planul profesional şi al relaţiilor interumane, conducînd la o dezaprobare morală din partea opiniei publice, a ascultătorilor"... "cît şi a angajaţilor şi a persoanelor care se adresează instituţiei pe care o conduce. Pîrîtul"... "a urmărit distrugerea reputaţiei reclamantei"... "şi conturarea în opinia publică a unei imagini negative a sa şi a instituţiei publice pe care aceasta o conduce".

Na, ca să se spele de păcate, după ce Poliţia a lăsat-o fără permis prinzînd-o în localitate cu trei cifre! - dar, ce ar fi un lider adevărat fără viteză de deplasare? - Mama tuturor Managerilor (este o figură de stil ce ilustrează măreţia personajului. A fost utilizată în istorie. Ex: "Mama tuturor bătăliilor") mai aprobă o acţiune pe la sate, deşi tuna şi fulgera pe această temă, mai angajează definitiv oameni - după model central - ba, chiar aduce colaboratori externi, după ce a dat afară cîteva zeci! Şi nu orice colaborator, chiar un jurnalist cu nume: Dan Popoviciu, de la care aflăm că va fi realizatorul emisiunii interactive Ascultă cum te ascult. O avea nevoie acel tronson orar de revenire în audienţă? O fi căzut sub nivelul broaştei? Nu ştim, nu deţinem informaţii! Cert este că există posibilitatea, însemnată, ca Popoviciu să crească audienţa!

Şi, totuşi, nu pot să cred că e doar atît... Na pasaşok, Mama tuturor Managerilor îşi calculează exact ieşirea din scenă...


luni, 6 martie 2017

DE CE, DRAKU, E SUSPICIOŞI ZIARIŞTII?

Jurnalistul, de azi, sau de pe vremea lui Brunea-Fox şi Geo Bogza, ca să nu mai vorbesc de Eminescu şi Caragiale, este un personaj care respiră suspiciune! Ce moravuri uşoare, ce inconsecvenţă politică, ce încordare peste limite în arc de reportaj eroic, sau darapaje de mînuţe liberale scăpate pe sub jupele ţiitoarelor senatoriale aflate la balcon! "Jos cu poeţii! Jos cu zidurile! Să vie cel cu o mie de ochi, o mie de urechi, o mie de picioare, o mie de telegrame, o mie de condeie, o mie de expresii, o mie de pistoale, să vie adevăratul poet. Să vie Reporterul"! Iar Brunea-Fox, "prinţul reportajului", a devenit reporter şi şi-a adăugat la nume particula Fox, o reverenţă faţă de profesionalismul jurnaliştilor de la Fox Movietone News!

Din păcate, nu despre Brunea-Fox m-am apucat să scriu! Ci despre înşelătoriile unei epoci în care totul pare posibil şi nimic de neglijat, în care jurnalistul este suspicios şi pe lumina dimineţii.

Dosarul 1984, judecat la Judecătoria Reşiţa, Slavă Domnului, de o judecătoare a cărei prestaţie pericliană admite hotărîrile Forului într-o Agoră a dreptăţii, are ca izvor un articol din Ziua News care pune la îndoilală buna credinţă a conducerii Radiodifuziunii Române şi a Radio Reşiţa în demersul de amenajare a unui nou studiou de radio. Public! Şi cum drumul spre Iad e pavat cu bune intenţii, pot să bănuiesc că încă PDG-ul SRR, Ovidiu Miculescu,  fost dezinformat de managerul Laura Sgaverdea în legătură cu sediul Radio România Reşiţa. Dar, ce mai e un om înzestrat cu virtute dacă nu crede în buna credinţă a colaboratorilor?

Reclamanta, Laura Sgaverdea, de profesie ŞEF cu diplomă de jurist (a nu se confunda cu jurnalista Dorina Sgaverdea despre care Europa Liberă vorbea laudativ înainte de 1989!), s-a plîns homeric la conducerea SRR că lupul cel rău, Petru Buzzi, ziarist pur-sînge şi director al Camerei de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin nu-i răspunde la scrisori în termenul visat de duduie, drept pentru care şi-ar dori o altă mansardă, cu curte în suprafaţă de 3300 mp!

Vă puteţi imagina, dragi prieteni, panica şi disperarea celor de la Bucureşti, cînd şi-au imaginat cum managera ţinea şedinţe de redacţie cu curu pe bordură, şi ciorba pe bluza de treining primită din Irlanda de la copii! Ce trafic record? Ce fake-news? Ce performanţe? Vorba pdg-ului Ovidiu Miculescu, prezent la şedinţă de redacţie semi-nocturnă, la Reşiţa: "acum ar trebui să livraţi carne"! Adică, învîrtiţi voi fake-news-uri de te miri unde, dar ar trebui să mai livraţi şi conţinut (content, în limbajul comun al breslei în care a intrat cu clăparii madam Laurica - o numesc aşa că nu pot să-i spun Sgaverdea, un Nume consacrat şi respectat în jurnalismul locului!) ca să deveniţi organizaţie de media (termen universal valabil pentru redacţii!).

Revenind la surse, prin adresa 81/22.02.2016, managera Laura Sgaverdea în cere lui Petru Buzzi prelungirea contractului de închriere 2596/01.015.2005, pe o perioadă de 10 ani, motivînd "discutarea modificării Legii 41/1994! Prin adresa 092/21.03.2016, lupul cel rău, Buzzi îi transmite Managerei că cererea ei va fi luată în dezbatere în şedinţa din trimestrul 4/2016.

Atunci, se zvîrcoleşte în ea "orgoliul rănit" de Heracle care vede  Hidra, şarpele monstruos din Lerna, avîndu-i ca părinţi pe Typhon şi Echidna. Ea avea mai multe capete în locul cărora creşteau altele dacă erau tăiate. Şi cere UN NOU SEDIU, pe vecie! Lucru care pare că se întîmplă în 29 martie 2016, prin Hotărîrea de Consiliu Local 129, prin care CL Reşiţa dă în administrare pe 49 de ani, către Radio Reşiţa, Teatrul de Vară şi un teren cu suprafaţa de 3300 mp, "în vederea amenajării unui studiou regional de radio".

Doamne, cît m-am bucurat! Un radio Woodstock! Afară! Live! Cu adolescente care să lingă LSD de pe băncile de lemn... şi un inginer şef, Miţanu (că-i cu concurs şi nu poate scăpoa de el! ) cu microfonul ca la Festivalul de Jazz de la Gărîna!!!!

Vă daţi seama? Toate prejudecăţile tehnice ale radiofoniştilor au fost spulberate de viziunea Managerei de top! PDG-ul, ruşinat de o astfel de vizio-nară se ascunde pe sub mobilierul de la şase! În patru labe (două dimineaţa, una la prînz şi una seara! - o figură de stil!) cererea Managerei de Top e trecută en fanfare! Şi, conform Adresei 937/18.04.2016, Departamentul Studiourilor Regionale solicită Comitetului Director al SRR "aproximativ 1.700.000 lei", ce nu au fost incluse în BVC, PAAP şi Planul de Investiţii pe 2016! Aici să fie vorba de orgoliul nereperat? Draku ştie!

În Planul de acţiuini care însoţeşte Documentul 937, întocmit de Radio Reşiţa, apar nouă termene de implementare a proiectului, din care doar unul este asumat de Radio Reşiţa: obţinerea certificatului de urbanism! De restul răspund diferite entităţi ale SRR!

Auăleu, zic! Se scoală, pe stînga, suspiciunea din mine (figură de stil auto-ironică!)! Adicătelea, în Nota de fundamentare, Managera striga din toţi bojocii că Buzzi o lasă fără cameră la cămin, iar Buzzi, mai paşnic şi mai bun decît se poate crede, îi răspunde pe final de an cu Yes! Să traduc: nici măcar o clipă nu s-a pus problema evacuării din spaţiu a postului public de radio care primeşte, din nou, conform legii, o nouă prelungire de contract! Deci, pe cale de consecinţă, demersurile pentru un nou sediu la Reşiţa ţin exclusiv de voinţa personală şi viziunea managerială şi nu de o necesitate stringentă, imediată!

 E drept, chiria se măreşte! De la 6500 lei/ lună, la 10.000 lei. Chiar şi aşa, costurile despre care vorbim în acest moment reprezintă echivalentul a 170 de luni de chirie! Nu mai punem la socoteală costurile la curent, energie termică, întreţinere şi impozite pe 3300 mp de teren şi 560 mp de clădiri!

A ajuns la mine Foaia de capăt întocmită de Biroul Individual de Arhitectură Adina Bocicai, care, dintr-un ochi, scoate în evidenţă un preţ: 1593000 lei. Adică, exact cît a estimat Managera în dezinformarea către SRR! Conform Devizului general privind cheltuielile necesare relizării: Amenajare studio radio - resita la Teatrul de Vară, anexa 5, pag, 2, capitolul 6, total capitol: 3.799.601, 9 lei!!!!

Adică, suspiciunea din noi se revoltă! Ori Doamna Bocicai lucrează Gratis!!!, ori, NManagera zice cu banii ca la Taraf Tv (figură de stil!)! De ce zic asta? Pentru că în adresa 937/18.04.2016 adresată PDG al SRR, se specifică: "Bugetul estimat pentru realizarea acestei mutări este de aproximativ 1.700.000 de lei (1.500.000 lei amenajare sediu, 200.000 lei achiziţii echipamente radio/IT pentru noul sediu)". Propoziţia este o a doua dezinformare la adresa PDG care-şi bănuieşte, firesc, colaboratorii, de bună credinţă şi profesionalism! Revenind la Foaia de capăt, pagina TARIFARE PROIECTARE, calculăm cu o aritmetică simplă (adunare), patru din cele cinci puncte: studiu şi analize, investigaţii cu releveul clădirii, cu proiectul tehnic şi cu taxe avize şi ne iese 1.437.800,7 lei fără TVA!!! Deci, valoarea cerută SRR pentru "mutare" se reduce la costurile de proiectare şi nu de execuţie! La punctul 5, de pe aceeaşi pagină descoperim TAXĂ AUTORIZARE DE CONSTRUCŢIE 1% din V.I. (adică valoarea de investiţie!) - 15.930 lei!!!

Nu vorbesc nimic despre proiectarea tehnică (cabine, cabluri, comunicaţii etc!).

Concluzia este că sau Managera de Top a dezinformat cu bună ştiinţă PDG, sau e depăşită de aritmetică şi instituţia se află în pericol bugetar cu un astfel de om la cîrmă!

O fi suspiciune? O fi răutate? Mai ştiu! Să vă ferească Dunezeu!

joi, 2 martie 2017

PUPILA LUI NICA

Întîmplarea a făcut ca în ziua în care Micul Escu se sucea prin Comisii, la Reşiţa, Pupila să moară de grija altuia, iar cîinele de drum lung! O altă premieră ar fi că o jurnalistă şi o lucrătoare în presă, aduse "din convingere" să ţină trena Pupilei îndelung scuipătoare de venin erau gata să sară la gîtul unui confrate. Cele două fete simple de la ţară nu ştiu că pixul este etern, iar peste Pupilă se aşterne cataracta? Că Cataracta bate la uşă!

Mare deranj mare în marea familie că Pupila nu a putut să peroreze, să se victimizeze, să spună cîtă bunăciune din suflet a băgat în instituţia pe care a scofîlcit-o după chipul şi asemănarea sa: paiete pe ambalajul gol de conţinut, de "onoare, demnitate, reputaţie şi imagine".

Dar, vorba lui Adi Nica: cin să fie, oare?

Să fie, oare, aceeaşi Pupilă din instituţia publică care, agaramată fiind, face copy-paste cu virgula între subiect şi predicat, înebunită să facă trafic? Indiferent dacă e fake, cum demonstrează Lucian Mîndruţă şi Moise Guran. Deh, de la o anumită vîrstă, îţi cam scade traficul... Să fie oare aceeaşi Pupilă din instituţia publică care a sărbătorit 20 de ani de existenţă în Banat cu artişti de la Craiova? Să fie, oare, aceeaşi Pupilă din instituţia publică care şi-a dat primele examene de competenţă profesională la Armando, în Caransebeş? Să fie, oare, aceeaşi Pupilă din instituţia publică care se crede pe propria ei moşie, umilind şi desconsiderînd slujbaşii acelei instituţii, de la propria secretară la oameni de încredere? Să fie, oare, aceeaşi Pupilă din istituţia publică care a dovedit că poţi să fii şi mediocru ca să reuşeşti în viaţă, dacă ai mult tupeu şi puţin, foarte puţin caracter? Să fie, oare, aceeaşi Pupilă din instituţia publică care foloseşte instituţia, site-ul şi resursele în scop personal, pentru propriile toane şi ambiţii venale fără să o întrebe nimeni cum stă cu sănătatea? Nu cu rinichii, cu mansarda! Să fie, oare, aceeaşi Pupilă din instituţia publică care, nici dacă s-ar naşte a doua oară, nu ar putea avea performanţele profesionale ale subordonaţilor săi (albanezul de la Lugoj ştie de ce!)?

Şi pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume...

luni, 27 februarie 2017

CUM ÎŞI FACE UN "NIMENI" LOC PE PRIMA PAGINĂ: PRESA REŞIŢEANĂ HĂRŢUITĂ ÎN JUSTIŢIE

Marţi, 28 februarie 2017, chiar de Ziua Protecţiei CIvile,  la Judecătoria Reşiţa se judecă Dosarul 1984/290/2016, aflat pe rol, pentru Răspundere civilă delictuală, neîndeplinirea condiţiilor prev. de art. 998-999 C.civ.! Despre care am mai scris! Adică, jurnalistul Sergiu Taban, de la REPER24.RO este acuzat de încă-directoarea unei instituţii publice, născută la Reşiţa, la 5 iunie 1971, că prin publicarea în data de 19.04.2016 a unui articol care conţine afirmaţii denigratoare, defăimătoare, ironice, batjocoritoare şi mincinoase la adresa sa, i-a fost încălcat dreptul la onoare, demnitate, reputaţie şi imagine.

Pentru aducere aminte, articolul cu pricina era preluat din presa centrală şi ridica un semn de întrebare pentru jurnalistul de presă locală menit să informeze publicul din Caraş-Severin, care poate nu a citit presa centrală, despre persoanele care au acces la banul public provenit din taxe şi impozite! Cum reţeta brevetată funcţionează din plin la nivel de Românica, suspiciunea este mai mult decît întemeiată! Adicătelea, o parvenită se cocoaţă în copacul cu scoruşe, grohăie frumos, ca în poveste, îndestulîndu-se fără oprelişti şi bălegîndu-se la discreţie în capetele tuturor celor ce nu au reuşit să se anine pe o cracă cu ea! Aşa zice povestea, de aici şi zicala cu urcatul scroafei în opac, să nu fiu înţeles greşit...

Problema apare din practica, din nou brevetată, de intimidare a celor care îndrăznesc să-i pună la îndoială calităţile de divă întîrziată în adolescenţă. Tribunalul, procesul, avocaţii, banca acuzării, de parcă judecătorii ar fi nişte smintiţi şi nu ar judeca suveran, cu capetele lor astfel de procese de intimidare clară!

În procesul mai sus amintit, reclamanta analizează afirmaţiile "autorului" şi nu ale pîrîtului care, în calitate de redactor-şef al publicaţiei on-line şi-a însuşit afirmaţiile din articolul publicat iniţial de ZiuaNews, articol  re-publicat de pîrît. De asemenea, reclamanta, inducînd în eroare instanţa, pretinde că în paragraful final pîrîtul susţine că aceasta "ar face obiectul unui dosar penal", fapt total neadevărat! Ba mai mult, reclamanta consideră că stilul "ironic şi batjocoritor au prezentat-o în conştiinţa publică într-o lumină negativă, ca fiind o persoană nedemnă din punct de vedere moral şi profesional pentru funcţia pe care o deţine, aspect care în mod evident a adus atingere imaginii instituţiei al cărei manager este aceasta. Mai mult decît atît, cu scopul de a se crea o lipsă de respect în cadrul conştiinţei publice şi a angajaţilor instituţiei pe care o conduce reclamanta, s-a încercat inducerea ideii că prin funcţia pe care o deţine îşi satisface orgoliul din din bani publici" şi "face obiectul unui dosar penal". "Astfel, analiza de ansamblu a articolului trebuie realizată prin raportarea la funcţia publică de manager"... "pe care reclamanta"... "o deţine". Astfel, atingerea adusă onoarei sale prin afirmaţii neadevărate afectează probitatea, buna-credinţă, corectitudinea morală şi spiritul de echitate şi dreptate de care dă dovadă în planul profesional şi al relaţiilor interumane, conducînd la o dezaprobare morală din partea opiniei publice, a ascultătorilor"... "cît şi a angajaţilor şi a persoanelor care se adresează instituţiei pe care o conduce. Pîrîtul"... "a urmărit distrugerea reputaţiei reclamantei"... "şi conturarea în opinia publică a unei imagini negative a sa şi a instituţiei publice pe care aceasta o conduce".

Se observă ca articolul incriminat tratează un subiect de interes public, de interes general şi deosebit de actual pentru societatea românească şi anume, pretinsa coruptie în rîndul responsabililor publici. Prin divulgarea faptelor capabile să intereseze publicul şi prin exprimarea unor opinii referitoare la acestea, pîrîtul a exercitat rolul de "cîine de paza" ce îi revine presei într-o societate democratică, contribuind astfel la transparenţa activităţilor companiilor publice. Reclamanta este o persoană publică, fiind managerul unei astfel de societăţi, motiv pentru care poate fi expusă unei limite mai largi de "critică acceptabilă" la adresa activităţii sale. Libertatea jurnalistica include, în lumina jurisprudentei CEDO posibilul recurs la o doză de exagerare sau chiar de provocare [a se vedea Lindon, Otchakovsky-Laurens şi July împotriva Franţei (GC), nr. 21279/02 şi 36448/02, pct. 56, CEDO 2007 XI, cauza Timciuc împotriva României, cauza Şipoş împotriva României].

Pe scurt, Taban ar trebui să plătească 30.000 de euro despăgubiri morale cerute de desenul ăla animat care pretinde titulatura exclusivă de manager! Vorba cîntecului: "fata mea e manager, are cocu plin cu gel"!

Vă daţi seama? Dacă povestea asta de benzi desenate nu s-ar întîmpla la Reşiţa, un orăşel rămas între bucile istoriei, Managera ar fi printre personajele arătate cu degetul de o planetă întreagă că hărţuieşte şi intimidează presa! De fapt, cum altfel să se remarce un "nimeni", dacă nu atacă oameni mai buni decît el?

marți, 21 februarie 2017

Fakenews şi poliţia presei

De la alegerea lui Donald Trump preşedinte al SUA, termenul de "fakenews" a explodat! Medii cu tradiţie au fost acuzate de promovare a ştirilor false, a intoxicărilor, chiar cancelarul german Anghela Merkel a făcut o criză, iar în Franţa autorităţile au pornit o adevărată vînătoare de vrăjitoare în politica locală alimentate din belşug de ştiruile false.

Adevărul e că INTERNETUL suportă orice! Dacă ne-am bucurat de confortul unei realităţi virtuale comode şi non-invazive, astăzi facem cunoştină cu o realitate virtuală duşmănoasă şi agresivă care, nu doar că se suprapune peste realitatea cotidiană, dar chiar o influenţează decisiv pînă la anihilare.

Compania Facebook a lansat "Journalism Project", în contextul în care cea mai mare rețea de socializare din lume caută să-și consolideze relația cu organizațiile media, informează Reuters. Lansarea vine la mai puțin de o săptămînă după ce compania fondată de Mark Zuckerberg a primit-o în rîndurile sale pe fosta reporteră, prezentatoare și gazdă de televiziune de la CNN pentru a conduce echipa de relații cu organizațiile media. Potrivit anunțului făcut de Facebook, noul proiect se va concentra pe îmbunătățirea formatelor de relatare a evenimentelor precum "Live", "360" și "Instant Articles".

De asemenea, compania a anunțat că va testa o caracteristică a instrumentului "Instant Articles" pentru a permite cititorilor să consulte în același timp mai multe articole de la organizațiile media preferate.

Facebook va colabora în acest sens cu organizații terțe în vederea promovării acurateții informațiilor și pentru a-i ajuta pe utilizatori să decidă care surse sînt de încredere, în încercarea de a scăpa de stigmatul "știrilor false". Rețeaua a fost acuzată în ultimele luni că nu face îndeajuns de multe eforturi în ceea ce privește știrile false distribuite de utilizatori în timpul campaniei prezidențiale din Statele Unite și se află în plin proces de a remedia situația. "Facem multe eforturi pentru propășirea unui ecosistem de știri sănătoase și a jurnalismului", susține într-un mesaj postat pe blogul Facebook Fidji Simo, director de produs în cadrul companiei.

La rîndul său, CNN a răspuns președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, care a acuzat jurnaliștii că au publicat știri false că "decizia sa de a publica știri din surse verificate" despre documente neverificate ale serviciilor secrete cu privire la Trump, este "mult diferită de decizia Buzzfeed de a publica memo-uri nesusținute", transmite Reuters.

Declarația vine după ce președintele ales al SUA a numit postul de televiziune "știri false" și a refuzat să asculte întrebarea reporterului CNN la prima sa conferință de presă.

Buzzfeed a publicat marți un articol despre documente neverificate și "potențial neverificabile" care conțineau informații despre legături ale consilierilor lui Trump cu spioni ruși. Documentele ar fi conținut și informații că serviciile rusești ar fi deținut date compromițătoare despre Trump. Buzzfeed a refuzat să comenteze afirmațiile lui Trump.

Aceasta este o realitate inflamată de Internet: amestecul serviciilor de informaţii în mass-media! O realitate valabilă şi în România, unde, însă, acest amestec se face grosier! La începutul lui februarie, aproape 20 de IT-iști de la firme importante de profil din Sibiu s-au reunit într-un ”hackathon” al cărui scop este acela ca așa zisele știri false să nu se mai distribuie prin intermediul Facebook-ului, scrie Turnul Sfatului din Sibiu. Proiectul este susținut de Digi 24 și Hotnews, două entităţi media serioase asupra cărora planează, însă, suspiciunea că ar fi vectori de comunicare ai serviciilor de informaţii.

Afacerea care este, de fapt, una de cenzură a presei a fost devoalată de mai multe publicaţii.

Digi 24 și HotNews sînt două mijloace de presă care susțin cenzura internetului și a facebook motivînd prin așa zisele știri false promovate de unele siteuri. Cele două entități media au susținut crearea unei liste negre a siteurilor din România în care dincolo de siteurile care dau știri tabloide și neverificate au inclus și media care nu le susține punctele de vedere, ceea ce este prea de tot! Mai multe site-uri au fost incluse pe lista celor cu surse îndoielnice. Printre acestea se numără: Antena3.ro, Romaniatv.net, Stiripesurse.ro şi Dcnews.ro.

Sigur, un promotor de fakenews poate deveni orice site serios în spatele căruia ajunge paraşutat un lider avid de glorie şi... like-uri! Este cazul recent de la Reşiţa! Deşi managerul spune pe unde poate că invidia privind audienţa uriaşă îi face pe unii cîrcotaşi să dezgroape morţii, nu-şi aminteşte nimic despre crizele de isterie provocate de scăderea de trafic pe net! "Ce, ţăranca aia de Flavia (Voinea!) e mai bună ca mine?", se isteriza zuza în procesul de fabricaţie al senzaţionalului public... Şi nu e fake ce vă spun....
  


luni, 13 februarie 2017

DESPRE PUTERE DE ZIUA MONDIALĂ A RADIOULUI

Astăzi este Ziua Mondială a Radioului. O media care, aşa cum mărturisea ieri jurnalistul de radio, dramaturgul şi scriitorul Matei Vişniec, la Reşiţa, indiferent de evoluţia tehnică, radioul va rămîne, întotdeauna, cel mai important mijloc de informare în masă, care va adăuga un plus de cultură şi un plus de umanitate! Superb! Acest PLUS DE UMANITATE. "Radioul va rămîne în viaţă pentru că radioul este un mijloc de difuzare a emoţiei, a informaţiei, inteligent: nu-ţi ia toată viaţa", a spus jurnalistul Radio France Internatonal. Radioul rămîne un mijloc puternic, indiferent dacă e ascultat digital, sau pe frigider! Radioul emană, însă putere şi dincolo de el!

Cum? Prin căpuşarea lui cu indivizi al căror piedestal de carton aruncă în ridicol noţiunea de lider!

Nu voi scrie despre nerozia din aceste zile de la radioul public unde incompatibilitatea şi, pare-se, abuzul au devenit vicioase. Un singur OM nu ar fi putut modela o astfel de realitate (vă amintiţi bancul cu puştiul care modela un miliţian din bălegar...!) fără sprijinul direct al unor personaje rupte de realitate, de instituţie, de oameni! Ştirile sînt despre oameni! Radioul este despre oameni! Radio România este despre Oamenii acestor locuri! Rupîndu-te de oamenii din instituţie te rupi, practic de ascultător. De interesele sale. Dar, asta e o altă discuţie. La alt nivel!

La nivele mai mici, aceşti locotenenţi fideli, gestionează radioul şi oamenii săi, după bunul plac. Îmi amintesc de iarna trecută un angajat al radioului străbătea oraşul de la un capăt la celălalt, cu un Hyundai i30, pornea maşina de serviciu a "şefei" ca să fie "caldă" cînd aceasta binevoia să coboare în curte să se urce la volan. Sau de o secretară care-i încălzea cana în cuptorul cu microunde "să nu-i fie rece la mîini"! Îmi amintesc că femeile angajate la curăţenie în instituţie erau terorizate de pretenţiile "divei" care nu se ridicau standardelor, în locuinţa personală! Sau cum a sunat Diva la unitatea de pompieri să trimită o maşină să-i spele praful de pe stradă, într-o vară! Sau cum s-a implicat la Primărie pentru restricţie de tonaj pe starda ei! Spre binele comunităţii!

Aceste mici, dar nenumărate, abuzuri spun multe despre caracterul unui om pus în fruntea unei instituţii menite să transmită emoţii şi "un plus de umanitate"!

La mulţi ani, colegi, de Ziua Mondială a Radioului!

vineri, 10 februarie 2017

DE LA DEMOCRAŢIE PRIN COPROCRAŢIE SPRE NICĂIERI

Două articole fundamentale au apărut astăzi în Adevărul.ro: primul, absolut (din nou!) remarcabil, scris cu extrem de mult bun simţ de excelentul profesor Dan Dungaciu, al doilea, tăios în analiză şi frust, aşa cum ne-a obişnuit Cristian Unteanu. Două analize care te fac să gîndeşti, să-ţi pui întrebări existenţiale "la obiect", dincolo de circul de la Bucureşti. Deşi, pe alocuri, par în contradicţie, cele două semnale de alarmă sînt reale şi deloc discutate de societatea românească, de "piaţă", de politicieni, de societatea civilă, de liderii de opinie.

Trei explicaţii:

Prima - democraţia ne-a adus, cel puţin declarativ şi mitologic (am vrut să spun "basmatic" - termen referitor la basm! :)) de Europa şi valorile ei promovate de o construcţie europeană mult prea "negociabilă" în ceea ce priveşte statutul membrilor săi, a drepturilor şi egalităţilor, a fraternităţii, preluate de la căderea Bastiliei.

Secunda - coprocraţia, deşi mizerabil şi puturos ca termen, este starea în care ne aflăm, nu de ieri, nu de azi, nu de la victoria PSD pe 11 decembrie (11 septembrie, 11 martie etc...), ci de la 1990, atunci cînd schimbarea de paradigmă ne-a prins nepregătiţi, cu nădragii în vine pe privata din fundul curţii! Coprocraţii huzuresc în demnităţi în care nu au ajuns printr-un sclipitor Big Bang de inteligenţă profesională-creatoare, ci prin malversaţiuni şi manevre dolozive scandaloase pentru o Europă a standardelor ISSO. Nu-i puteţi bănui nici o clipă pe cei care au trecut liceul cu 5 la limba română, care din agenţi publicitari au ajuns la Patrimoniu şi APIA, care au absolvit dreptul în sala de biliard de la Ateneul tineretului şi şi-au acordat singuri nota la masterat, că ar fi citit Principele! Nu e un exemplu direct, cu adresă, e doar un prototip funcţional care îşi urmăreşte propria agendă, dincolo de interesele naţionale sau agenda publică. Astfel de coprocraţi cooperează pentru binele comun (personal) fie că există fizic la Reşiţa, Cluj sau Bucureşti! Coprocraţii sînt cei care, în opinia mea, sînt creatorii de scîrbă şi lehamite în societatea românească! "De ce să mai votez, că tot x-suleasa conduce", sau "de ce să protestez, că tot ei cîştigă"! Coprocraţia funcţionează independent de democraţie printr-un mecanism de guvernare autonom bazat exclusiv pe profit personal, interese de grup, delaţiune, fals, tensiune, presiune, intrigă, eliminarea creierelor incomode. Am tradus doar ceea ce fostul consilier prezidenţial Iulian Fota a zis, la un moment dat. Citez: “Democraţia poate fi în pericol, pentru că se produce un fenomen de deprofesionalizare a României, pe motive pe care le putem discuta, cît şi din cauza faptului că începem să nu mai discutăm probleme fundamentale, neavînd suficientă expertiză şi neavînd suficientă aplecare asupra acestor chestiuni. Şi atunci înlocuim dezbaterea pe problemele adevărate ale României cu o falsă dezbatere care nu se bazează pe analiză, ci pe păreri, care nu sînt bazate pe informaţii clare, ci pe bîrfe şi chiar pe minciuni şi care într-un final, dincolo de faptul că dau un mesaj complet greşit, fals, cetăţeanului, nici nu va duce la rezolvarea problemelor... Şi ceea ce mi se pare iar foarte grav este că noi am dat complet pe margine experţii, oamenii care ar putea să-şi spună parerea despre problemele sociale, economice, politice, demografice ale României, lăsînd arena unor oameni care astăzi vin şi vorbesc de economie, aceeaşi oameni mîine vorbesc despre social, aceeaşi oameni la sfîrşitul săptămînii ajung să-şi dea cu părerea despre NATO sau Uniunea Europeană. După părerea mea, dezbaterea publică din România a intrat într-o perioadă foarte complicată, sterilă pentru că pe parcursul ultimilor ani a fost înlocuită cu demagogie publică din ce în ce mai clară şi mai vizibilă care repet, ne manîncă timp şi atenţie, dar într-un final nu va lămuri niciuna din marile probleme ale României. Şi dacă vă uitaţi, din ce în ce mai mulţi dintre cei care vin la televizor îşi spun părerea, dar nu vin cu soluţii, n-au alternative, nu au competenţă, nu au o analiză competentă în sprijinul celor spuse de ei". Foarte, foarte corect!

Scriitoarea Lavinia Călina ştie cel mai bine şi ce înseamnă revolta împotriva unor astfel de elemente: literatură cu un succes fabulos!

Terţa - relativa "nepotrivire", cum spuneam, în analizele profesorului Dungaciu şi a analistului Cristian Unteanu, decurge din afirmaţia primului: "... cu o Rusie grăbită şi care începe să greşească în R. Moldova (vezi gestul preşedintelui Putin de a-i oferi lui Igor Dodon harta Moldovei istorice) – avem reţeta unui eşec anunţat", în contradicţie cu hărţile comentate de cel de-al doilea, în contextul, acceptat de ambii, a unei reinventări politico-teritorial-existenţiale a Europei, ca ansamblu de ţări, popoare şi indivizi!

Cu cît se apropie momentul 100, la 1 decembrie 1918, există şi elemente extrem de vocale, care spun că Romania „s-a epuizat ca sens” şi a venit timpul divizării internaţionale după criteriul naţional. Vă sună cunoscut? Este refrenul pe care îl auzim din 1990, cîntat cu percuţie pe carîmbul cizmei de o anumită etnie. Cum politica externă comună a Uniunii Europene este doar o colecţie de ambiţii şi frustrări naţionale, nimeni şi nimic nu ar împiedica această mişcare! Face parte România din NATO şi UE? Face! Fac UE şi NATO balet cu Rusia? Fack (!). Atunci, de ce România se comportă ca Manneken Pis din Bruxelles şi se pişă contra vîntului? Pentru că sîntem la "sfîrşitul vacanţei", aşa cum scriam pe 15 octombrie 2010, pe blog, nu din dorinţa de a fi alături de "Sfîrşitul istoriei" lui Fukuyama, ci din incapacitatea mea lingvistică de a denumi un final de perioadă prosperă şi liniştită din istoria europeană, perioadă din care, eu personal, am oareşcare nostalgii.

Este clar, ne aflăm la sfîrşitul unui ciclu de prospritate de 20 de ani care a luat sfîrşit. Un important observator strategic internaţional califica situaţa actuală drept: cea mai complicată situaţie internaţională din anii 30 încoace, iar unul dintre puţinii experţi români în securitate, pe care îl respect, aprecia că ne aflăm într-un "punct de inflexiune" în care curba istoriei se poate modifica NEPREVĂZUT, RADICAL şi DRAMATIC! Situaţia geo-strategică a lumii se modifică dramatic, Europa nu este lovită doar de tensiuni interne, criză economică, tensiuni cu NATO şi ONU, dar mai este afectată şi de îmbătrînire şi descreştere demografică şi, deşi unica şansă este imigraţia masivă, radicalizarea discursului anti-imigraţie a căpătat dimensiuni imposibil de anticipat în urmă cu cîţiva ani. Apar reguli noi, actori noi, nevoi noi! Lumea se frîmîntă, se transformă, transpiră, gîfîie, urlă, plînge, aleargă.Cei 20 de ani buni s-au sfîrşit! Ce urmează? Apocalipsa, adică sfîrşitul lumii vechi şi apariţia alteia noi. O ciocnire între vechea civilizaţie şi noua civilizaţie. Între prezent, trecut şi viitor. Poate fi o interpretare a Primăverii arabe, a revoluţiilor portocalii, sau a ceea ce se întîmplă în Piaţa Victoriei!

Cei doi analişti publică, cu pesimism, în Adevărul.ro aceeaşi oglindă a realităţii în care ne aflăm: cea a apariţieie unei noi concepţii politice - guvernată de internet şi lideri din umbră! - şi a unei Europe în plin proces de redefinire în anul electoral 2017 ("Alegeri în Olanda, Franţa, Germania, cel mai probabil şi în Italia, referendum în Spania -Catalonia") şi a unei Europe a hărţilor la nivelul marilor jucători, unde "nimeni nu a renunţat nici la memorii, nici la aspiraţiile de putere şi nici la propria ambiţie hegemonică". "Cu un an înainte de a se petrece, nimeni nu paria nici pe Brexit, nici pe Donald Trump. Surprizele trebuie să ne facă mai cuviincioşi cu evoluţiile din jurul nostru", recomandă Dan Dungaciu, în timp ce Cristian Unteanu scrie că "O dezbatere despre hărţi de putere şi zone de influenţă ar trebui să ne intereseze în cel mai înalt grad, unde deja ar fi trebuit să fim prezenţi cu propriul nostru proiect de ţară, cu propria noastră viziune structurată şi anunţată public asupra modului în care concepem viitorul construcţiei europene şi relaţia cu spaţiile strategice din interiorul sau exteriorul acesteia"... "Priviţi din nou la hărţi, acolo se află definite cum nu se poate mai clar interesele perne ale tuturor celor care fac sau determină facerea jocurilor din spaţiul european. Uitaţi-vă bine în ce context am fost plasaţi, deseori deloc prietenos, pentru a realiza urgenţa unei definiri a ambiţiilor noastre în spaţiul european şi euro-atlantic"...  "Şi să nu uităm niciodată că specificul hărţilor este de a fi mereu refăcute..."

Aceeaşi concluzie şi la Dan Dungaciu: "Atmosfera europeană se va schimba, la fel şi starea de spirit publică, atenţia, interesele. După ciclul electoral 2017, Occidentul va arăta altfel. Cum? Nu putem şti, poate nici măcar bănui. Căci suntem într-o etapă în care „lebedele negre” au devenit normalitatea însăşi! Din această perspectivă, ceea ce s-a petrecut la Bucureşti, în Piaţa Victoriei, vreme de aproape o săptămână - „apariţia unei noi concepţii politice” - capătă cu totul alte înţelesuri, semnificaţii şi potenţialităţi".

Într-un astfel de mediu, ameninţările se diversifică, însă ameninţarea asimetrică generată de actorii non-statali, amestecaţi, din punctul meu de vedere şi astăzi, în criza de la Bucureşti, rămîne cea mai importantă, pe termen scurt, imediat, cel puţin. Aceştia speculează lipsa de capacitate a statelor de a le controla acţiunile şi se bazează pe imprevizibilitatea acţiunilor lor. Iniţiativa le aparţine, de aceea statele doar reacţionează în loc să prevină! Statul naţiune pe care îl cunoaştem astăzi de la Pacea Westfalică, în relaţia cu alte state a dezvoltat pîrghii de cooperare: tratate, înţelegeri, protocoale, sancţiuni. Cu actorii non-statali, aşa ceva NU există, ba chiar relaţiile sînt bizare. Deci, dependenţa statului de actorii non-statali a devenit o vulnerabilitate! Incapacitatea de răspuns a statelor - şi, deci, a elitelor politice - reprezintă, la rîndul ei o ameninţare actuală, care, suprapusă peste o vulnerabilitate structurală, combinată cu un "trup slab" al statului-naţiune, depăşeşte capacitatea statului de a o combate! Situaţia mă determină să spun că elita politică, nu doer românească, este subdezvoltată şi incapabilă de viziune pe termen lung, dincolo de ciclurile electorale. Din păcate, situaţia mai dificilă din România este determinată ŞI de faptul că ţara noastră, după 28 de ani, nu dispune de un sistem coerent de formare a acestora. Clientelismul şi lipsa de competenţă fac ca destul de rar să apară oameni potriviţi la locurile potrivite, fapt ce afectează grav coerenţa unor instituţii fundamentale! O guvernare diminuată - generată şi de faptul că actul de guvernare ţine de capacitatea elitelor chemate să-l exercite - rea, proastă, permite infiltrarea actorilor non-statali în zone cheie ale deciziei, producînd vulnerabilităţi structurale în procesul de decizie. Declaraţia Preşedintelui Subcomisiei pentru Europa a Camerei Reprezentanţilor din SUA, republicanul Dana Rohrabacher, după care Macedonia este un stat eşuat şi ar trebui împărţită între statele învecinate, printre care Kosovo şi Bulgaria, reflectă o tendinţă discutată, însă, mai în surdină în cancelariile europene. Cît va mai dura pînă cînd Cineva va spune că România este un stat eşuat?

Am asistat, la un moment dat, la o expunere mai non-conformistă a Guvernatorului Băncii Naţionale, pe mai multe teme din care, nefiind specialist, am reţinut două dintre ele: la acest moment, peste România se închid ca nişte falduri grele, trei cicluri economice şi financiare. Şi asta e de rău, pentru că la fel ca la alinierea planetelor, din acest punct discutăm doar despre variabile, impredictibilitate şi nesiguranţă, iar riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile se modifică cu o viteză uluitoare. Închiderea ciclului de 100 de ani poate marca începutul sau sfîrşitul unui proiect. Şi cum ultimul proiect politic al României s-a derulat în urmă cu 99 de ani, cînd, la 1918 România a devenit STAT, este de presupus că vîltoarea în care am fost cuprinşi va destructura ţara pe care mulţi şi-o doresc în genunchi. Premisele există! Uitaţi-vă pe ferestre! Optimiştii spun, însă, că astfel de învolburări sociale sînt normale şi ciclice la nivelul societăţii. Constantin Argentoianu spunea, la vremea aceea, că TOŢI MOR DE GRIJA EUROPEI! UNII SÎNT FILO-GERMANI, ALŢII FILO-FRANCEZI, NICI UNUL NU E FILO-ROMÂN!!! Identic! Deci, încă o dovadă că istoria se repetă!