luni, 6 martie 2017

DE CE, DRAKU, E SUSPICIOŞI ZIARIŞTII?

Jurnalistul, de azi, sau de pe vremea lui Brunea-Fox şi Geo Bogza, ca să nu mai vorbesc de Eminescu şi Caragiale, este un personaj care respiră suspiciune! Ce moravuri uşoare, ce inconsecvenţă politică, ce încordare peste limite în arc de reportaj eroic, sau darapaje de mînuţe liberale scăpate pe sub jupele ţiitoarelor senatoriale aflate la balcon! "Jos cu poeţii! Jos cu zidurile! Să vie cel cu o mie de ochi, o mie de urechi, o mie de picioare, o mie de telegrame, o mie de condeie, o mie de expresii, o mie de pistoale, să vie adevăratul poet. Să vie Reporterul"! Iar Brunea-Fox, "prinţul reportajului", a devenit reporter şi şi-a adăugat la nume particula Fox, o reverenţă faţă de profesionalismul jurnaliştilor de la Fox Movietone News!

Din păcate, nu despre Brunea-Fox m-am apucat să scriu! Ci despre înşelătoriile unei epoci în care totul pare posibil şi nimic de neglijat, în care jurnalistul este suspicios şi pe lumina dimineţii.

Dosarul 1984, judecat la Judecătoria Reşiţa, Slavă Domnului, de o judecătoare a cărei prestaţie pericliană admite hotărîrile Forului într-o Agoră a dreptăţii, are ca izvor un articol din Ziua News care pune la îndoilală buna credinţă a conducerii Radiodifuziunii Române şi a Radio Reşiţa în demersul de amenajare a unui nou studiou de radio. Public! Şi cum drumul spre Iad e pavat cu bune intenţii, pot să bănuiesc că încă PDG-ul SRR, Ovidiu Miculescu,  fost dezinformat de managerul Laura Sgaverdea în legătură cu sediul Radio România Reşiţa. Dar, ce mai e un om înzestrat cu virtute dacă nu crede în buna credinţă a colaboratorilor?

Reclamanta, Laura Sgaverdea, de profesie ŞEF cu diplomă de jurist (a nu se confunda cu jurnalista Dorina Sgaverdea despre care Europa Liberă vorbea laudativ înainte de 1989!), s-a plîns homeric la conducerea SRR că lupul cel rău, Petru Buzzi, ziarist pur-sînge şi director al Camerei de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin nu-i răspunde la scrisori în termenul visat de duduie, drept pentru care şi-ar dori o altă mansardă, cu curte în suprafaţă de 3300 mp!

Vă puteţi imagina, dragi prieteni, panica şi disperarea celor de la Bucureşti, cînd şi-au imaginat cum managera ţinea şedinţe de redacţie cu curu pe bordură, şi ciorba pe bluza de treining primită din Irlanda de la copii! Ce trafic record? Ce fake-news? Ce performanţe? Vorba pdg-ului Ovidiu Miculescu, prezent la şedinţă de redacţie semi-nocturnă, la Reşiţa: "acum ar trebui să livraţi carne"! Adică, învîrtiţi voi fake-news-uri de te miri unde, dar ar trebui să mai livraţi şi conţinut (content, în limbajul comun al breslei în care a intrat cu clăparii madam Laurica - o numesc aşa că nu pot să-i spun Sgaverdea, un Nume consacrat şi respectat în jurnalismul locului!) ca să deveniţi organizaţie de media (termen universal valabil pentru redacţii!).

Revenind la surse, prin adresa 81/22.02.2016, managera Laura Sgaverdea în cere lui Petru Buzzi prelungirea contractului de închriere 2596/01.015.2005, pe o perioadă de 10 ani, motivînd "discutarea modificării Legii 41/1994! Prin adresa 092/21.03.2016, lupul cel rău, Buzzi îi transmite Managerei că cererea ei va fi luată în dezbatere în şedinţa din trimestrul 4/2016.

Atunci, se zvîrcoleşte în ea "orgoliul rănit" de Heracle care vede  Hidra, şarpele monstruos din Lerna, avîndu-i ca părinţi pe Typhon şi Echidna. Ea avea mai multe capete în locul cărora creşteau altele dacă erau tăiate. Şi cere UN NOU SEDIU, pe vecie! Lucru care pare că se întîmplă în 29 martie 2016, prin Hotărîrea de Consiliu Local 129, prin care CL Reşiţa dă în administrare pe 49 de ani, către Radio Reşiţa, Teatrul de Vară şi un teren cu suprafaţa de 3300 mp, "în vederea amenajării unui studiou regional de radio".

Doamne, cît m-am bucurat! Un radio Woodstock! Afară! Live! Cu adolescente care să lingă LSD de pe băncile de lemn... şi un inginer şef, Miţanu (că-i cu concurs şi nu poate scăpoa de el! ) cu microfonul ca la Festivalul de Jazz de la Gărîna!!!!

Vă daţi seama? Toate prejudecăţile tehnice ale radiofoniştilor au fost spulberate de viziunea Managerei de top! PDG-ul, ruşinat de o astfel de vizio-nară se ascunde pe sub mobilierul de la şase! În patru labe (două dimineaţa, una la prînz şi una seara! - o figură de stil!) cererea Managerei de Top e trecută en fanfare! Şi, conform Adresei 937/18.04.2016, Departamentul Studiourilor Regionale solicită Comitetului Director al SRR "aproximativ 1.700.000 lei", ce nu au fost incluse în BVC, PAAP şi Planul de Investiţii pe 2016! Aici să fie vorba de orgoliul nereperat? Draku ştie!

În Planul de acţiuini care însoţeşte Documentul 937, întocmit de Radio Reşiţa, apar nouă termene de implementare a proiectului, din care doar unul este asumat de Radio Reşiţa: obţinerea certificatului de urbanism! De restul răspund diferite entităţi ale SRR!

Auăleu, zic! Se scoală, pe stînga, suspiciunea din mine (figură de stil auto-ironică!)! Adicătelea, în Nota de fundamentare, Managera striga din toţi bojocii că Buzzi o lasă fără cameră la cămin, iar Buzzi, mai paşnic şi mai bun decît se poate crede, îi răspunde pe final de an cu Yes! Să traduc: nici măcar o clipă nu s-a pus problema evacuării din spaţiu a postului public de radio care primeşte, din nou, conform legii, o nouă prelungire de contract! Deci, pe cale de consecinţă, demersurile pentru un nou sediu la Reşiţa ţin exclusiv de voinţa personală şi viziunea managerială şi nu de o necesitate stringentă, imediată!

 E drept, chiria se măreşte! De la 6500 lei/ lună, la 10.000 lei. Chiar şi aşa, costurile despre care vorbim în acest moment reprezintă echivalentul a 170 de luni de chirie! Nu mai punem la socoteală costurile la curent, energie termică, întreţinere şi impozite pe 3300 mp de teren şi 560 mp de clădiri!

A ajuns la mine Foaia de capăt întocmită de Biroul Individual de Arhitectură Adina Bocicai, care, dintr-un ochi, scoate în evidenţă un preţ: 1593000 lei. Adică, exact cît a estimat Managera în dezinformarea către SRR! Conform Devizului general privind cheltuielile necesare relizării: Amenajare studio radio - resita la Teatrul de Vară, anexa 5, pag, 2, capitolul 6, total capitol: 3.799.601, 9 lei!!!!

Adică, suspiciunea din noi se revoltă! Ori Doamna Bocicai lucrează Gratis!!!, ori, NManagera zice cu banii ca la Taraf Tv (figură de stil!)! De ce zic asta? Pentru că în adresa 937/18.04.2016 adresată PDG al SRR, se specifică: "Bugetul estimat pentru realizarea acestei mutări este de aproximativ 1.700.000 de lei (1.500.000 lei amenajare sediu, 200.000 lei achiziţii echipamente radio/IT pentru noul sediu)". Propoziţia este o a doua dezinformare la adresa PDG care-şi bănuieşte, firesc, colaboratorii, de bună credinţă şi profesionalism! Revenind la Foaia de capăt, pagina TARIFARE PROIECTARE, calculăm cu o aritmetică simplă (adunare), patru din cele cinci puncte: studiu şi analize, investigaţii cu releveul clădirii, cu proiectul tehnic şi cu taxe avize şi ne iese 1.437.800,7 lei fără TVA!!! Deci, valoarea cerută SRR pentru "mutare" se reduce la costurile de proiectare şi nu de execuţie! La punctul 5, de pe aceeaşi pagină descoperim TAXĂ AUTORIZARE DE CONSTRUCŢIE 1% din V.I. (adică valoarea de investiţie!) - 15.930 lei!!!

Nu vorbesc nimic despre proiectarea tehnică (cabine, cabluri, comunicaţii etc!).

Concluzia este că sau Managera de Top a dezinformat cu bună ştiinţă PDG, sau e depăşită de aritmetică şi instituţia se află în pericol bugetar cu un astfel de om la cîrmă!

O fi suspiciune? O fi răutate? Mai ştiu! Să vă ferească Dunezeu!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu